RehberHİKAYE

Phantomers HİKAYE

Yakın gelecekte, çok kutuplu yeni dünyada gerginlik hakimdi.

Ortaya atılan, doğruluğu ispatlanmamış haberler yüzünden sorunlu bölgelerde iç savaşlar başlamıştı ve dünya kaosun eşiğine doğru sürüklenmekteydi.

Bu olayların arkasında, yüzyıllardır gölgelerin içinde saklanmış Knosis adında bir grup bulunmaktaydı. Yüzyıllarca süre gelmiş sessizliklerinin ardından ortaya çıkmaları ve peşi sıra bir virus gibi tüm dünyaya yayılan eylem planları artık durduralamazdı.

Tek bir ülkenin gücü Knosis’ i durduramazdı, çünkü Knosis üyeleri uluslararası çapta askeri, siyasi ve ekonomik anlamda söz sahibi kişilerden oluşmaktaydı. Onları durdurabilmek için hiç bir ülkeye bağlı olmayan, fakat çok uluslu yeni bir güç gerekmekteydi. Bu yüzden, tüm ülke liderlerinin iş birliği ile Phantomers adı verilen Bağımsız Özel Harekat (BÖH) birliği kuruldu.

Artık, bir dünya savaşı kaçınılmazdı. Knosis, kendi inandığı yeni dünya düzenini uygulamak isterken, Phantomers birliği, Knosis’ in inandığı yeni düzenin insanlığa korku ve hayal kırıklığı dışında bir şey getirmeyeceğini düşünüyor ve buna engel olmaya çalışıyordu.

Phantomers ve Knosis hazırlıklarını yaparken, inandıkları doğrular uğruna savaşmak için dünyanın dört bir köşesinden güçlü ve cesur askerler toplanıyordu. İki tarafın da askerlerinin bildiği tek bir gerçek vardı; Knosis veya Phantomers… İkisi de bu amansız savaşın galibi olmak için her şeyi yapmaya hazırdı..

Knosis kendini dünyaya ifşa etmeye ve insanları etkilemeye devam ederken, Phantomers’ın Knosis’i durdurmak için her şeyini ortaya koyacağı savaş başlamak üzereydi.

KNOSIS

Knosis, antik çağlarda ortaya çıkmış ve aktiviteleri günümüze kadar uzanan bir örgüttü.

Gerçeğin peşinden giderek onu elde eden, tabiata ve var oluşa adanmış Knosis, sahip olduğu tüm değerli bilgileri insalıkla paylaşarak doğu ve batı medeniyetleri kültürlerini etkilemiş ve de etkilemeye devam etmekte olan bir örgüttür.

Ancak, 20. yüzyılda insanoğlunun yaratmış olduğu nükleer silahlanma, Sanayi Devrimi sonrasında çevreyi yavaş yavaş yok eden endüstriyel çalışmalar ve soğuk savaşın habercisi olan diplomatik ilişkiler Knosis’ i de etkilemişti.

Knosis gives orders to their representatives all around world to establish an international organization in purpose of manipulating the world İlerleyen dönemlerde Knosis, ülke liderlerini kukla gibi kullanarak dünya ekonomisi ve siyasetine yön verebilmek ve yeni bir girişimin çalışmalarının temelini kurmak adına dünya genelinde tüm yetkililerine emir vermişti.

21. yüzyılın başlarında, Knosis yönetim kurulu iki gruba bölünmüştü. Çoğunluğun oluşturduğu grup kendilerini açığa vurarak gücüne güç katmaya devam etmek ve yeni bir dünya yönetimi oluşturmak isterken, azınlığın oluşturduğu grup ise Knosis’ in amacından sapmaması gerektiğini, örgütün gizli tutularak insanlığa katkı yapması gerektiğini vurguluyordu.

Örgüt içindeki fanatiklerin baskıları ile yapılan “Elfort Oturumu” çoğunluğun zaferi ile sonuçlandı ve azınlık kadro örgütten ihraç edildi. Bunun sonucunda Knosis yönetim kurulu tamamen kendi çıkarlarını gözeten ve hoşgörüden yoksun fanatikler tarafından devralındı.

O günden beri Knosis, fanatiklerin lideri olan Pavian Van Maemon tarafından yönetiliyordu. Maemon’ a göre insanlık tarihi sabotaj ve yağmalamadan ibaretti. Maemon ve takipçileri “Mahşer Projesi” adını verdiklerini operasyonun insan ırkına zaferi ve zenginliği getireceğine inanıyorlardı.

PHANTOMERS

Knosis her geçen gün dünya devleti olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, örgüt içindeki azınlık kitle kendini Knosis faaliyetlerinin bir parçası olarak görmek istemedi.

Bu azınlık örgütün lideri Sir Roy Beit, Knosis’ in “Mahşer Projesi” nin önüne geçebilmek için kendi düşüncesine katılan tüm Knosis temsilcilerini birlik olmaya davet etti.

Phantomers, resmi kaynaklarda Birleşmiş Milletler İstihbarat Bürosu’ nca kurulmuş ve de uluslararası Bağımsız Özel Harekat(BÖH) adıyla tanınsa da, çekirdek kadro Knosis ile fikir uyuşmazlığı yaşayan azınlıklardan oluşmaktaydı.

Phantomers’ ın kuruluş amacı Knosis’ in dünyaya kötülükten başka bir şey getiremeyeceği düşüncesiydi. Bu amaç doğrultusunda tüm Phantomers üyeleri, dünyanın her hangi bir bölgesinde ortaya çıkabilecek olağan dışı durumlara müdahale edebilecek ve bu sorunlarla başa çıkabilecek şekilde eğitilmekteydi.