NTTGame
   
     

GİZLİLİK POLİTİKASI

I. Game Cafe Services, INC – Online Gizlilik Politikasi


Game Cafe Services, INC (bundan sonra 'biz', 'şirket' olarak anılacaktır) ziyaretçilerinin, kullanıcılarının ve müşterilerinin (bundan sonra 'siz' olarak anılacaktır) online mülklerinin gizliliğinin korunmasına çok önem vermektedir. Online mülkümüz Knights Of Dungeon Sitesi ve Uygulaması ('Platformlar') ve Platformlar ile alakalı içerik ve hizmetler ile bize ait veya bizim aracılığımızla size sağlanan parça ya da bütün olarak tüm ürünleri kapsamaktadır.

Aşağıdaki Gizlilik Politikası, Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup bize vermiş olduğunuz bireysel tanımlanabilir bilgileriniz ve elde ettiğimiz bireysel olmayan tanımlanabilir bilgilerinizi nasıl topladığımız, sakladığımız, tuttuğumuz ve kullandığımız, bu maddeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm aktiviteler hakkında sizi bilgilendirir. Gizliliğinizi koruma konusuna oldukça önem vermekteyiz, bu yüzden izniniz olmadan hiçbir kişisel tanımlanabilir bilginizi paylaşmayız.

İçerik veya Hizmetlerimizden herhangi birini kullanmadan önce, işbu Gizlilik Politikasını tamamen okumalı ve kabul ettiğinizi belirtmelisiniz. Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmeniz ve/veya Platformlar ve Platformlar içerik ve hizmetlerinden herhangi birini kullanmanız/erişim sağlamanız bu Gizlilik Politikasını okuduğunuz, anladığınız ve bu hükümlere tabi olduğunuzu kabul ettiğiniz anlamına gelir.II. Sizden Topladığımız Bilgilerin Türleri.


1.Çocuklar

Reşit olmayanların online gizlilik konusunu oldukça ciddiye alıyoruz. On sekiz (18) yaşın altındaysanız ya da kendi isteğinizle yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturabilecek yasal yaş sınırının altındaysanız reşit değilsiniz demektir. Eğer reşit değilseniz, ailenizin ve/veya yasal velinizin Gizlilik Politikasını ve Şirketin yukarıda bahsi geçen diğer herhangi bir kuralını tamamıyla okumasını ve kabul etmesini sağlamalısınız. Aile ve/veya yasal velinin, gözetimi altındaki reşit olmayan kişinin Şirketin yasal sınırlar içerisindeki çıkarları ile çatışan tüm aktivitelerinin ve bunların sonuçlarının tüm sorumluluğunu aldığını kabul etmesi gerekmektedir. Bu sorumluluklar şu anlama gelmektedir; parasal ve parasal olmayan, maddi ve manevi tazminat durumlarında gözetiminiz altındaki reşit olmayan kişinin/kişilerin neden olacağı herhangi bir parasal ve parasal olmayan, maddi ve manevi zararı ödeyeceğinizi kabul etmiş oluyorsunuz. Her bir reşit olmayan kişinin ailesinden ya da yasal velilerinden sorumlulukları altındaki kişilerin online yaşantılarında aktif ve ciddi bir rol oynamalarını rica ediyoruz. Herhangi bir reşit olmayan kişinin anne/babası ya da yasal velisi iseniz lütfen onları bir iletişim bilgisi veya gerçek isim gibi konular dahil ama bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir kişisel tanımlanabilir kişisel bilgi paylaşmamaları konusunda bilgilendirin. Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) kapsamında çocuklardan herhangi bir tanımlanabilir şahsi bilgiyi kasıtlı olarak toplamaz, saklamaz, tutmaz ve/veya kullanmayız. Burada çocuklar olarak kastedilen on üç (13) yaşın altındaki reşit olmayan kişilerdir. Eğer kasıtlı ve/veya kasıtsız olarak herhangi bir çocuktan tanımlanabilir şahsi bilgi aldığımızı fark edersek, bu tarz bilgileri ve veri tabanımızda/ya da kayıtlarımızda bu bilgilerin bağlı olduğu hesap veya hesapları hemen sonlandırır ve gerekli önlemleri alıp söz konusu çocuğun ailesini veya yasal velisini konu hakkında bilgilendiririz. Lütfen unutmayın Şirket sizin tarafınızdan kamuya açık yapılan kasıtlı veya kasıtsız, tanımlanabilir şahsi ve/veya diğer türlü bilgilerin ifşası gibi tüm hareketlerin tam kontrolüne sahip değildir, bu yüzden bu tür hareketlerin sonuçları sadece sizin sorumluluğunuzdadır. Biz sadece bu Gizlilik Politikası’nı ilgilendiren konularda olduğu kadar kendi hareketlerimiz ve bunların sonuçlarından sorumluyuz. Sizin hakkınızda bilgi topladığımız iki kanal bulunmaktadır; birincisi, sizin bize sağladığınız bilgiler, ikincisi ise teknolojiler, yöntemler ve/veya servisler aracılığıyla elde ettiğimiz bilgiler.2. Bize sağladığınız bilgiler

Elde ettiğimiz tanımlanabilir şahsi bilgiler sizin tarafınızdan sağlanmaktadır. Bu tarz bilgileri bize sağlamadan, Platformların sadece belli bölümlerini ziyaret edebilirsiniz; ama Oyunu oynamak ve Platformlardaki topluluk forumlarında yer almak gibi belirli içerik veya hizmetlerden faydalanmak için bize belli şahsi tanımlanabilir bilgilerinizi sağlamanız gerekmektedir. Güncel e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, ev adresiniz ve doğum tarihiniz bu bilgilere dahil ancak bunlarla sinirli değildir. Ayrıca eğer ücret karşılığında sunduğumuz hizmetler veya ürünlerden herhangi birini satın almak isterseniz sizin veya üçüncü parti ödeme servis sağlayıcısının (PayPal ya da muadili servis sağlayıcıları) kredi kartı ile alakalı bilgiler gibi ek bilgileri bize vermesi gerekmektedir. Kredi kartı işlemleri bankaların sağladığı güvenli sayfalarda gerçekleşmektedir ve tarafımızdan kredi kartı bilgileri saklanmamaktadır. Lütfen unutmayın Platformların belirli özelliklerini kullanabilmek için bize verdiğiniz şahsi tanımlanabilir bilgileriniz doğru, hatasız ve güncel olmalıdır. Herhangi bir bilgide sahtecilik yapmak Gizlilik Politikamıza kesinlikle aykırıdır. Bu tarz sahte faaliyetler gerekli görülürse size karşı yasal yaptırımlarla sonuçlanabilir.3.Teknolojiler, yöntemler ve/veya servisler aracılığıyla topladığımız bilgiler.

Var olan yasal teknolojiler, yöntemler ve/veya servisler aracılığı ile bilgisayarınızın donanımları, yazılımları, sistem özellikleri, internet IP adresi, çevrimiçi aktiviteleriniz ve bu tarz aktivitelerin düzeni ve daha fazlası tarafımızdan toplanabilir ve saklanabilir. Bu tarz bilgilerin toplanmasındaki ana amaç müşterilerimize daha iyi hizmet edebilmek için Platformların, Platform içerik ve hizmetlerinin kalitesini korumak ve isimizi yapma yollarını geliştirmektir. Müşterilerimize daha iyi hizmet etmek ve işimizi yapma yöntemimizi en iyi hale getirmek başarımızın ve devamlılığımızın anahtarıdır. Bu yüzden, bazı çevrimiçi özelliklerimizi kullanabilmeniz için Cookies ve/veya Beacons gibi bazı özellikleri kabul etmeniz/izin vermeniz gerekmektedir. Internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirme yoluyla cookies engellemesi yapmak gibi yöntemlerle bizim tarafımızdan yürütülen bu tarz izleme teknolojilerini, yöntemlerini ve/veya servislerine izin vermeyebilir/kabul etmeyebilirsiniz, ancak bu Platformların, Platform içerik ve hizmetlerinin bazı özelliklerinin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Zaman zaman, kendi takdirimize bağlı olarak çeşitli teknolojileri, yöntemleri ve/veya servisleri değiştirebilir ve/veya test edebiliriz. Belirli bir zamanda kullandığımız herhangi bir teknoloji, yöntem ve/veya servisler hakkındaki detaylar, özellikler ve güncel bilgiler için, Şirketin Bilet Gönder seçeneğini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.III. Elde Ettiğimiz Bilgilerin Kullanımı ve Paylaşımı

Esas itibarıyla, sizden elde ettiğimiz bilgilerin tümü, şahsi tanımlanabilir olsun ya da olmasın, Platformlar içerik ve hizmetlerini kullanmanızı desteklemek ve meşru iş hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanılır.


1. Şirket’in Ticari Amaçlı Kurum İçi Kullanımları

Ticari amaçlar meşru iş hedeflerimizi gerçekleştirmek ve/veya müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bizim tarafımızdan yürütülen tüm aktivitelerdir. Şirket tarafından yürütülen tüm aktiviteler bunlarla sınırlı olmaksızın şu şekillerde olabilir; çevrimiçi ve mobil içerik ve hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı ve/veya servisler hakkındaki talepleriniz. Yukarıda tarif edilen şekillerde bilgilerinizin kullanılmasına ek olarak, iş hedeflerimize hizmet etmek amacıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sizden ve/veya diğer bilgi toplama teknolojileri, yöntemleri ve/veya servisleri aracılığıyla elde ettiğimiz şahsi tanımlanabilir bilgilerinizin herhangi bir bileşimini de kullanabiliriz. Örneğin internet tarama düzeninizi araştırıp, bilgi toplama teknolojileri ve üçüncü parti servisleri yoluyla öğrendiğimiz diğer bilgilerle karşılaştırdıktan sonra içerik, hizmet veya ürünlerimizi, müşterilerimizin genel internet tarama kalıplarına daha uygun hale getirmek için yenilemek ve geliştirmek gibi.2.Ticari Amaçlı Üçüncü Partilerin Kullanımı ve/veya Paylaşımı

Platformlardaki ücretli hizmetlerle bağlantılı olarak, üçüncü partilerle ticari ilişkiler kurmak zorundayız. Bu ilişkiler neticesinde müşterilerin istedikleri ücretli hizmetler ve/veya ürünlerin sistemini başarılı bir şekilde yürütebilmek için müşterilerimizin şahsi tanımlanabilir bilgilerinin kaydının tamamını veya bir kısmını paylaşıyoruz. Üçüncü partilerle paylaştığımız bu tarz bilgiler SADECE müşterilerimize sağladığımız belirli hizmetler ve/veya ürünler ile ilgili bağlantılar için kullanılabilir; örneğin bu tarz paylaşılan bilgiler üçüncü partiler tarafından yürütülen direkt ya da dolaylı reklamlar ve/veya pazarlama kampanyalarında kullanılamaz. Onlara bu Gizlilik Politikasında tarif edilen durumlar dışında kişisel bilgilerinizi kullanmaları için herhangi bir izin vermiyoruz. Bu yüzden, eğer izniniz dışında bilgilerinizi suistimal ettiklerine dair mantıklı bir sonuca ulaşırsanız ve bu duruma Gizlilik Politikamızda müsaade edilmiyorsa, şirketlerindeki uygun personelle iletişime geçmenizi rica ediyoruz. Lütfen unutmayın, iş ilişkilerinde bulunduğumuz bu tarz partiler için onların son kullanıcı sözleşmesi, gizlilik politikası ve/veya diğer tarzlardaki kuralları ve politikalarını kabul etmeniz gerekebilir. Eğer üçüncü partilerin yukarıda bahsi geçen anlaşmalarını, politikalarını ve/veya diğer türdeki kurallarını kabul ederseniz, onlara sağladığınız ve/veya kullandıkları bilgi toplama teknolojileri, yöntemleri ve/veya servisleri yoluyla elde ettikleri şahsi bilgilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve/veya kullanılmasından sorumlu olmayız.3.Promosyon, Yarışma ve/veya Çekiliş Durumları

Kısmi veya tamamı ile, bizim tarafımızdan veya Platformlar aracılığı düzenlenecek herhangi bir promosyon, yarışma ve/veya çekiliş için, resmi kurallar ve/veya kayıt alanında etkinlik ile alakalı gizlilik politikası olacaktır. Bu tarz etkinliklerle ilgili gizlilik politikası sadece belirtilen promosyon, yarışma ve/veya çekilisi kapsar. Bu tarz etkinliklerle ilgili gizlilik politikası bu Gizlilik Politikasından farklı olabilir, bu yüzden söz konusu politika veya politikalarında yazan koşulları kabul etmeden önce tamamen okumanızı öneriyoruz. Çoğu durumda, promosyonlar, yarışmalar ve/veya çekilişler için, etkinlik düzenleyenler tarafından kullanılmak amacı ile belirli şahsi tanımlanabilir bilgileri elde etmek ve/veya kullanmak için katılımcıların izni gerekir; bu durumda sizin için uygun kararı vermenizi tavsiye ediyoruz.4. Bilgilerinizin İş Dışı Sebeplerle İfşası, Kullanımı ve/veya Paylaşımı

Zaman zaman dâhili şirket birimleri/partileri ve/veya harici üçüncü partiler ile bir veya birden fazla iş alanında satın alma, tasfiye ve/veya birleşme faaliyetlerinde bulunabiliriz. Bu gibi durumlarda, yasada aksi yönde bir yasak yoksa şahsi bilgi koleksiyonumuz ticari işin bir parçası olarak görülür. Eğer işimizi satar ya da tasfiye edersek ve bizim tarafımızdan toplanan şahsi bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesinden farklı bir Kullanıcı Sözleşmesi olan üçüncü bir partiye aktarmamız gerekirse, satın alandan aktarılan bilgilere bu Gizlilik Politikasında belirtilen hususlar çerçevesinde davranmasını isteriz.IV. Üçüncü Partilerle Bağlantılar

Platformlar üçüncü partiler tarafından işletilen diğer internet siteleri ve/veya servislere bağlantılar içerebilir. Bazı durumlarda bu linkler sizi kısmi ya da tamamen, bizim tarafımızdan yönetilen ve/veya sahip olduğumuz internet ürünlerine yönlendirebilir. Bu gibi durumlarda, bu tarz link yönlendirmeli internet ürünlerinin politikaları bu Gizlilik Sözleşmesinden farklı olabilir. Her durumda, bu tarz internet ürünlerinde herhangi bir aktivitede bulunmadan önce, ziyaret ettiğiniz ve/veya yönlendirildiğiniz her internet sitesinin gizlilik politikasını kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.V. Gizlilik Politikasında Yapılan Değişikliklerin Duyurusu

Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir zamanda, herhangi bir bölümde, herhangi bir nedenle yapılabilecek değişiklik hakkımızı saklı tutarız. Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik yaptığımızda, Platformlar üzerinden görünür bir şekilde değişiklikleri içeren ilanlar yaparız. Gizlilik Politikasında bu tarz değişiklikler yapıldığında, yeni Gizlilik Politikası yukarıda bahsi geçen veya diğer türde bir duyurunun yapıldığı günden itibaren 31 gün sonra geçerli olur. Ayrıca bize vermiş olduğunuz şahsi bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olur olmaz, lütfen profilinizi güncelleyeniz ki size müşterilerimiz için sunduğumuz en güncel hizmet ve ürünleri sağlayabilelim.VI. Şahsi Bilgilerinizdeki Değişiklikler

Platformlardaki ‘Hesabım’ bölümünden bize daha önce vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinize ulaşabilir ve değişiklik yapabilirsiniz. Lütfen unutmayın, ‘Hesabım’ bölümündeki bazı özellikleri kullanmak için, kimliğinizi doğrulamak amacıyla daha önceden verdiğiniz bilgilerle karşılaştırmak için size bazı kişisel bilgiler sorarız. Lütfen hesabınızı güncellemek istediğinizde kullanmak için bize vermiş olduğunuz bilgilerin bir kaydını tutun ve bunu güvenli bir yerde saklayın. Bilgilerinizin güvenliğini garanti altına almak için, gerçekten siz bile olsanız hiçbir şekilde veri tabanımızdaki kişisel bilgilerinizi paylaşmayız.VII. Çevrimiçi Gizlilik Haklarınız

Lütfen unutmayın, bize gönderdiğiniz kişisel tanımlanabilir bilgileriniz üzerinde kontrole sahipsiniz. Herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle hesabınızı sonlandırmak istediğinizi bize ileterek hesabınızı kapatmayı seçebilirsiniz.


1.Hizmet veya Ürün Özelliklerinden Vazgeçme

Platformlardaki ‘Hesabım’ bölümünden size sağladığımız belirli hizmet ve/veya ürün özelliklerinden vazgeçmeyi seçebilirsiniz. Örneğin, müşterilerimize pazarlama e-postaları gönderebiliyoruz. Böyle yaptığımız takdirde, internet sitemiz üzerinden ‘Hesabım’ bölümüne giderek bu tarz hizmetleri reddederek uygulamalardan vazgeçebilirsiniz. Herhangi bir hizmet ve/veya ürün özelliklerinden vazgeçtiğinizde, bu tarz özelliklere tekrar izin verene kadar, ayni tarz diğer özellikleri de almazsınız.VIII. Bilgi Edinme

Eğer Gizlilik Politikamız ve/veya kişisel bilgileriniz hakkında herhangi bir sorunuz, probleminiz ve/veya yorumunuz varsa, Şirket’in Bilet Gönder özelliğini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.NTTGame    © 2005-2019. Tüm Hakları Saklıdır. Yayım ve Lisans hakları Game Cafe Services, Inc. e aittir.