NTTGame
   
     

DAVRANIŞ KURALLARI

İhlal Durumları İhlal Detayları Birinci Suç İkinci Suç Üçüncü Suç Dördüncü Suç Beşinci Suç
Sohbet Penceresi Kullanılarak Spam Yapmak * Diğer üyelerin sohbet penceresini kullanmasını engelleyecek şekilde, sürekli olarak anlamlı ya da anlamsız, tekrar eden içeriklerin gönderilmesi yasaktır. 15 Gün Sessizlik Cezası 30 Gün Sessizlik Cezası Süresiz Sessizlik Cezası
* 3. parti yazılım/donanım kullanılmasıyla yapılan eylemlerde hesabınız süresiz olarak kapatılabilir ya da hapis cezası alabilir.
Küfür, Hakaret, Tehdit ve Uygunsuz Dil Kullanımı * (1) Küfür, aşağılama, hakaret ya da sözlü taciz içeren davranışlarda bulunmak.
* (2) Açık saçık sözler, cinsel ifadeler, imalar veya davranışlar ile diğer oyuncuları rahatsız etmek.
* (3) Ülke, bölge, topluluk, ırk, din, inanç, cinsiyet, siyasi görüş, engel ya da kişilerin fiziksel durumları, meslekleri ve benzeri şekillerde kişiler ile ile alay ya da hakaret edilmesi.
* (4) Gerçek hayat ile diğer oyuncuları korkutmaya çalışmak, tehdit etmek ya da gerçek hayat ile ilgili taleplerde bulunmak.
* (5) Kanunlar tarafından korunan kişilere hakaret etmek ve kanunlar tarafından suç olan (terör propagandası vb gibi) mesajlar yazmak.
* (6) Oyun yöneticileri ile iletişimde uygunsuz dil kullanmak.
* Forum ve destek bölümü biletleri de dahil olmak üzere.
15 Gün Sessizlik Cezası 30 Gün Sessizlik Cezası Süresiz sessizlik cezası
* Yaptığınız eyleme göre Sessizlik cezası artabilir ya da hesabınız süresiz olarak kapatılabilir.
Uygunsuz Savaş Komutan ve Kral Anonsları * (1) Anonslarda herhangi bir web sitesinin reklamı yapılması.
* (2) Anonslarda herhangi bir oyuncu hakkında suçlama, iftira, ithamda bulunulması.
* (3) Anoslarda eşya alım satımı için ilan bildiriminde bulunulması.
* (4) Ülke, bölge, topluluk, ırk, din, inanç, cinsiyet, siyasi görüş, engel ya da kişilerin fiziksel durumları, meslekleri ve benzeri şekillerde kişiler ile ile alay ya da hakaret edilmesi.
3 Gün Hesap Kapatılması 7 Gün Hesap Kapatılması 15 Gün Hesap Kapatılması 30 Gün Hesap Kapatılması Süresiz Hesap Kapatılması
* Yaptığınız eyleme göre Hesap Kapatılma cezası artabilir ya da hesabınız süresiz olarak kapatılabilir.
Uygunsuz Karakter ve Pet İsmi Kullanımı * (1) Küfür, Hakaret, Tehdit ve Uygunsuz Dil Kullanımına başlığında belirtilenlere aykırı isimler kullanmak.
* (2) GM veya bir şirket çalışanının taklit eden bir isim kullanmak.
* (3) Diğer oyuncuları aldatmak veya taklit ederek dolandırmak için benzer karakter isimleri almak.
* (4) Üçüncü kişilerin haklarını, namus ve şerefini hedef alan, telif hakları ihlaline sebep olan ve kişisel bilgiler içeren, çiğneyen veya zarar veren bir isim kullanmak.
Süresiz hesap kapatılması | GM inisiyatifine göre isim değiştirme zorunluluğu.
* (1) Hesap içerisinde birden fazla kurala uymayan karakter olması durumunda. Hesap süresiz olarak kapalı kalacaktır.
* (2) 1, 3 ve 4. madde içerisinde olan karakter sahiplerinin kullandıkları diğer hesaplarda aynı şekilde ceza alabilecektir.
Uygunsuz Klan ismi / sembolü Kullanımı Uygunsuz Karakter ve Pet İsmi Kullanımı başlığında belirtilenlere aykırı isimler kullanmak. Süresiz hesap kapatılması | GM inisiyatifine göre isim/sembol değiştirme zorunluluğu.
Oyuncuları Aldatmaya ve Dolandırmaya Çalışmak Oyuncuları aldatmaya, dolandırmaya yönelik eylemlerin tümü. Süreli/Süresiz Hesap Kapatılması
* Kapatılan hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde IP adresleri, telefon numaralarıyla ve bilgisayar kimlikleri eşleşen hesaplar da ceza alabilmektedir.
Oyun / Servis Açığı Kullanımı * (1) Oyun ve servislerdeki açıkları kullanarak, diğer oyunculara zarar vermek, haksız kazanç elde etmek, oyun içi dengeleri, sistemi etkileyecek vb. her türlü davranışlar ve eylemlerde bulunmak. 30 Gün Hesap Kapatılması Süresiz Hesap Kapatılması
* (2) Oyun mağazasına (PUS) herhangi bir şekilde müdahale ederek ya da açık kullanarak elde edilemeyen eşyaların alınması, ücretsiz eşya alınması veya yapılan ödeme karşılığı alınması gerekenden daha fazla eşyanın alınması. Süresiz Hesap Kapatılması
* Yaptığınız eyleme göre Hesap Kapatılma cezası artabilir ya da hesabınız süresiz olarak kapatılabilir ve elde ettiğiniz eşyalar silinir.
Yaratık AI Suistimali * (1) Yaratıkları oyunculara atak yapamadığı noktalarda durarak öldürmeniz.
* (2) 1. maddeye yardım ve teşvik etmek.
Örn) Eylemi gerçekleştiren kişilerle aynı parti içerisinde olmak.
3 Gün Hesap Kapatılması 7 Gün Hesap Kapatılması Süresiz Hesap Kapatılması
Rahatsız Edici, Etik Dışı, Art Niyetli Oynanış Aşağıdaki örneklerle sınırlı olmamakla birlikte benzeri davranışlar ve oynanış Rahatsız Edici, Etik Dışı ve Art Niyetlli Oynanış olarak değerlendirilir ve cezalandırılır.
* (1) Oyuncular Boss yaratıklarıyla etkileşim halindeyken herhangi bir partide veya grupta yer almadan, kasıtlı olarak yaratıkların öldürülmesini engellemek ve tekrar canlanmasına sebep olmak.
* (2) Etkinlikler sırasında AFK kalınması.
* (3) Oyun içi etkinliklerde (JR, BDW vb.) Genie kullanımı, rakibe kasıtlı olarak skor vermek, partideki herhangi bir oyuncuyu eşya sırasını değiştirmek için veya rahatsızlık vermek amacıyla teleport etmek.
* (4) Parti halinde girilen bir etkinlikte kişilerin kasıtlı olarak rolünü yerine getirmemesi.
* (5) Bireysel olarak yer alınan bir etkinlikte başka bir oyuncuyla anlaşarak fayda sağlamak.
Örn) Knight Royale
* (6) Forgetten Temple etkinliğinde Volcanic Rock yaratığının diğer oyuncuları öldürmesi için kasıtlı olarak uzaktan vurmasını sağlamak.
3 Gün Hesap Kapatılması 7 Gün Hesap Kapatılması 15 Gün Hesap Kapatılması 30 Gün Hesap Kapatılması Süresiz Hesap Kapatılması
* (7) Güvenli bölgelerin tamamında yapılmış kasıtlı yaratık çekme eylemleri.
Not: PK aktivitesinin olduğu Delos, Bifrost, *Ronark Land, Ardream ve Ronark Land Base gibi bölgeler bu kuralın dışındadır.
7 Gün Hesap Kapatılması ve Disiplin Zindanı Cezası 15 Gün Hesap Kapatılması ve Disiplin Zindanı Cezası 30 Gün Hesap Kapatılması ve Disiplin Zindanı Cezası Süresiz Hesap Kapatılması
* (8) Kasıtlı olarak yapılan her türlü Ulusal Puan (NP) kazançları ve transferi.
* (9) Görev yapmak için kendi karakterinizi öldürmeniz.
Ulusal Puan Silinmesi ve Disiplin Zindanı Cezası
* 8 ve 9. madde içerisinde olan karakter sahiplerinin kullandıkları diğer hesaplarda aynı şekilde ceza alabilecektir.
Kurallara Aykırı Kazanılmış Ulusal Puanın (NP) Klana Bağışlanması * Klan lideri kurallara aykırı ulusal puan kazanmış hesap ile bağlantısı bulunuyorsa hesabı süresiz olarak kapatılır. Klan dağıtılması, bağlantılı hesapların süresiz olarak kapatılması ve tüm Ulusal Puanların silinmesi.
Oyun Dosyalarını Değiştirmek, 3. Parti İllegal Program Kullanımı, Program Üretimi, İllegal Programların ve Korsan Sunucuların Reklamının Yapılması * (1) Şirket tarafından sağlanmakta olan dosyaların izinsiz olarak değiştirilmesi/Manipüle edilmesi.
* (2) Her türlü 3. parti programların kullanılması veya fayda sağlanması.
* (3) Amaç ne olursa olsun kurallarda yasaklanmış olan durumların/uygulamaların/korsan sunucuların reklamını yapmanız.(**)
* (4) 3. Parti Program ve Makro" türü yazılımların üretilmesi, cihazların yapılması v.b ekipmanları oluşturmak ve dağıtmak.
* Kapatılan hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde IP adresleri, telefon numaralarıyla ve bilgisayar kimlikleri eşleşen hesaplar da ceza alabilmektedir.
** Resmi forum konuları/postları ve destek bölümü biletleri de dahil olmak üzere.
Süresiz Hesap Kapatılması
Makro Kullanımı * (1) Makro yazılımlarının ve donanımlarının kullanılması.
* (2) Kapatılan hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde IP adresleri, telefon numaralarıyla ve bilgisayar kimlikleri eşleşen hesaplar da ceza alabilmektedir.
Örn) Basit makro yazılım ve donanımları kullanarak kendinize avantaj sağlamak ya da afk olarak karakterinizi geliştirmeniz.
Not: Oyuncu klavye ve mouselarınıza ait yazılımları bilgisayarınıza kurabilir, kullanabilirsiniz fakat bu yazılımları Knight Online oyununda kullanmanız hesabınızın ceza almasına sebep olacaktır.
Not2: Sadece tek bir beceriyi tuşa atamak ve manuel olarak bu beceriyi kullanmanız, ceza almanıza sebebiyet vermemektedir.Tuş atamasını makroya çevirip, otomatik olarak kullanımı, ceza almanıza sebep olacaktır.
Disiplin Zindanı Cezası / Eyleme göre ekstra süreli hesap kapatılması. Disiplin Zindanı Cezası / Eyleme göre ekstra süreli hesap kapatılması. Süresiz Hesap Kapatılması
Ortak veya Devredilmiş Hesap Kullanımı Kişinin kendi hesabını bilerek başka bir kişiyle paylaşması. Tüm destek ayrıcalıklarından yararlanma hakkından feragat edilmiş sayılır.
Çoklu Hesap Oluşturma Şirket şu an üye başı birden fazla hesap oluşturulmasına izin vermektedir. Ancak, gereklilik durumunda her bir üyenin hesaplarını sınırlandırma hakkını elinde tutar. Süresiz Oyun ve Portal Erişim Engeli
İzinsiz Hesap Erişimi, Çalıntı ya da İllegal Eşyaların Bulundurulması * (1) Başka üyelerin hesabına erişmek ve hesap bilgilerine (Eşya, Npoints, Noah, vb.) zarar vermek.
* (2) Çalıntı ya da illegal eşyaların dolaylı ya da direkt olarak hesaba/hesabınıza aktarılması veya bulundurulması.
Süresiz Hesap Kapatılması
Ödeme Sahtekarlığı * (1) Hizmet kullanımı vs. için izin alınmaksızın, başkasına ait bir ödeme yöntemi (Kredi kartı, ESN v.b) ile Npoint yüklenmesi.
* (2) Yapılan ödeme için ücret iadesinin banka veya aracı kurumdan talep edilmesi veya iadenin alınması.
Not: Kapatılan hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde IP adresleri, telefon numaralarıyla ve bilgisayar kimlikleri eşleşen hesaplar da ceza alabilmektedir.
Süresiz Hesap Kapatılması
Telefon Onayında, Erişim Sağlanan Ülke Kodu Dışında Farklı Ülke Alan Kodları Kullanımı * (1) Erişim sağladığınız ülke harici bir ülke numarası kullanılması.
* (2) Telefon numarasına bağlı olan bütün hesaplar süresiz olarak oyundan uzaklaştırılacaktır.
* (3) İstisnai durumlar için destek bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
Süresiz Hesap Kapatılması
Kişisel Verilerin İfşa Edilmesi Game Cafe, oyun oynayabilmeniz ve hesap oluşturabilmeniz için gerekli olan bilgileri sizden talep eder. Bu bilgiler dışında oyun sırasında kendinize veya herhangi bir 3. kişiye ait verileri ifşa etmeniz yasaktır. Aynı şekilde kişisel verileri ifşa eden bir kullanıcıyla karşılaşmanız durumunda durumu derhal bize bildirmeniz ve size iletilmiş olan kişisel veriler varsa bunları silmeniz gerekmektedir. Bu kişisel verileri kötü niyetli kullanımlara konu etmeniz halinde hukuki veya cezai yaptırımlara maruz kalabilirsiniz. Süresiz Hesap Kapatılması
Şirket Çalışanlarıyla İletişim Şirket çalışanlarının resmi kanallar haricinde kullanıcılarla iletişime geçmesi yasaktır. Bu sebeple şirket çalışanlarına resmi kanallar haricinde (telefon, mail vb.) ulaşılması ceza almanıza sebebiyet verebilir. Süresiz Hesap Kapatılması
Uygun Olmayan Gönderiler, Platform Yayınları ve Yanlış Bilgi Paylaşımı * (1) Şirketin haklarının çiğnenmesi (telif hakları, patent vs.).
* (2) Şirketin veya şirket çalışanlarının itibarının zedelenmesi.
* (3) GM ekibi tarafından doğrulanmamış bilgilerin, karmaşa yaratmak için veya doğrudan/dolaylı olarak diğer üyelere zarar vermek için kullanılması, yayılması ve kazanç elde edilmesi.
Not: Uygulanacak yaptırım direkt olarak eylemin yer aldığı platform kanalının sahibinin hesabına uygulanır.
30 Gün Hesap Kapatılması 90 Gün Hesap Kapatılması Süresiz Hesap Kapatılması

Lütfen unutmayın; tüm kurallar ve ceza süreleri istisnai durumlarda oyun yöneticileri tarafından değiştirilebilir, her bir kural için cezalar arttırılabilir ya da düşürülebilir.This document has been updated on November 29, 2023.NTTGame    © 2005-2024. Tüm Hakları Saklıdır. Yayım ve Lisans hakları Game Cafe Services, Inc. e aittir.