NTTGame
   
     

DAVRANIŞ KURALLARI

İhlal Durumları İhlal Detayları Birinci Suç İkinci Suç Üçüncü Suç Dördüncü Suç Beşinci Suç
Chat Ekranı Kullanılarak Spam Yapmak "Chat Ekranı Kullanarak Spam Yapmak" aşağıdakilerden birinin yapılmasıdır:
* (1) Sürekli olarak anlamsız ya da tekrar eden şeylerin Chat ekranı üzerinden geçilmesi.
* (2) Sohbet penceresinde ölçüsüz gönderiler veya diğer üyelerin sohbeti kullanmasını engelleyecek şekilde aynı içerikli gönderilerin sürekli tekrar etmesi.
15 Gün Sessizlik Cezası 30 Gün Sessizlik Cezası Süresiz Sessizlik Cezası
* 3. parti yazılım/donanım kullanılmasıyla yapılan eylemlerde hesabınız süresiz olarak kapatılabilir ya da hapis cezası alabilir.
Küfür, Hakaret ve Uygunsuz Dil Kullanımı "Küfür, Hakaret ve Uygunsuz Dil Kullanımı" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Küfür, aşağılama, hakaret ya da sözlü taciz içeren davranışlarda bulunmak.
* (2) Açık saçık sözler veya cinsel ifadeler veya davranışlar ile cinsel taciz yapılması.
* (3) Cinsel imalarda bulunarak oyuncuların taciz edilmesi.
* (4) Ülke, topluluk, bölge, din, ırk ya da engel ile alay edilmesi.
* (5) Gerçek hayat ile diğer oyuncuları korkutmaya çalışmak ya da gerçek hayat ile ilgili taleplerde bulunmak.
* (6) Kanunlar tarafından yasaklanmış herhangi bir kelimeyi kullanmak.
* (7) Oyun yöneticileri ile iletişimde uygunsuz dil kullanmak.
* Resmi forum konuları/postları ve destek bölümü biletleri de dahil olmak üzere.
15 Gün Sessizlik Cezası 30 Gün Sessizlik Cezası Süresiz sessizlik cezası
* Yaptığınız eyleme göre Sessizlik cezası artabilir ya da hesabınız süresiz olarak kapatılabilir.
Uygunsuz Savaş Komutan ve Kral Anonsları "Uygunsuz Savaş Komutan ve Kral Anonsları" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Anonslarda herhangi bir web sitesinin reklamı yapılması.
* (2) Anonslarda herhangi bir oyuncu hakkında suçlama, iftira, ithamda bulunulması.
* (3) Anoslarda eşya alım satımı için ilan bildiriminde bulunulması.
* (4) Anonslarda dini ve politik mesajları verilmesi.
3 Gün Hesap Kapatılması 7 Gün Hesap Kapatılması 15 Gün Hesap Kapatılması 30 Gün Hesap Kapatılması Süresiz Hesap Kapatılması
* Yaptığınız eyleme göre Hesap Kapatılma cezası artabilir ya da hesabınız süresiz olarak kapatılabilir.
Uygunsuz Karakter İsmi Kullanımı "Uygunsuz İsim Kullanımı" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) GM veya bir şirket çalışanının taklit eden bir isim kullanmak.
* (2) Küfür, argo ya da uygunsuz içeriğe sahip karakter oluşturmak.
* (3) Diğer oyuncular/çalışanlar için hakaret veya cinsel taciz içeren bir isim kullanmak.
* (4) Ülke, topluluk, bölge, din, ırk, cinsiyet veya engeller ile alay veya bunları ayıplayan isimler kullanmak.
* (5) Diğer oyuncuları aldatmak veya taklit ederek dolandırmak için benzer karakter isimleri almak.
* (6) Üçüncü kişilerin haklarını (şeref, telif hakları ve kişisel bilgileri dahil) çiğneyen veya zarar veren bir isim kullanmak.
* (7) Kanunlarca yasaklanmış herhangi bir ismin kullanılması.
Süresiz hesap kapatılması | GM inisiyatifine göre isim değiştirme zorunluluğu.
* (1) Hesap içerisinde birden fazla kurala uymayan karakter olması durumunda. Hesap süresiz olarak kapalı kalacaktır.
* (2) 1, 3, 4 ve 5. madde içerisine olan karakter sahiplerinin kullandıkları diğer hesaplarda aynı şekilde ceza alabilecektir.
Uygunsuz Klan ismi / sembolü Kullanımı "Uygunsuz Klan ismi / sembolü Kullanımı" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Şirket ile bağlantılı ya da çalışanlar hakkında kötü içeriğe sahip klan ismi ya da sembolü kullanımı.
* (2) Küfür, argo ya da uygunsuz içeriğe sahip klan ismi ya da sembolü kullanımı.
* (3) Ülke, topluluk, bölge, din, ırk, cinsiyet veya engeller ile alay veya bunları ayıplayan isimler/semboller kullanmak.
* (4) Üçüncü kişilerin haklarını (şeref, telif hakları ve kişisel bilgileri dahil) çiğneyen veya zarar veren bir isim/sembol kullanmak.
* (5) Kanunlarca yasaklanmış olan isim ya da sembollerin kullanılması.
Süresiz hesap kapatılması | GM inisiyatifine göre isim/sembol değiştirme zorunluluğu.
* (1) Şirket ile bağlantılı ya da çalışanlar hakkında kötü içeriğe sahip klan ismi ya da sembolü kullanımı yapan hesaplar süresiz olarak kapalı kalacaktır.
* (2) 1, 3 ve 4. madde içerisinde olan karakter sahiplerinin kullandıkları diğer hesaplarda aynı şekilde ceza alabilecektir.
Oyuncuları Aldatmaya ve Dolandırmaya Çalışmak "Oyuncuları Aldatmaya ve Dolandırmaya Çalışmak" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Oyuncuları aldatmaya, dolandırmaya yönelik eylemlerin tümü.
Süreli/Süresiz Hesap Kapatılması
* Kapatılan hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde IP adresleri, telefon numaralarıyla ve bilgisayar kimlikleri eşleşen hesaplar da ceza alabilmektedir.
Oyun Açığı Kullanımı “Oyun Açığı Kullanımı” aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Oyun veya hizmet hatalarını kullanarak diğer üyelere zarar vermek veya bir kazanç sağlamak.
* (2) Oyun veya sistem hatalarını kullanarak oyun dengesini veya sistemini etkileyen davranışlar.
Örn) Normal şartlarda giriş yapmanızın imkansız olduğu alanlara giriş yaparak rakiplerinizi öldürmek vb. eylemler.
Örn 2) Hata bulunan görevlerden faydalanmak vb. her türlü eylem.
30 Gün Hesap Kapatılması Süresiz Hesap Kapatılması
* Yaptığınız eyleme göre Hesap Kapatılma cezası artabilir ya da hesabınız süresiz olarak kapatılabilir ve elde ettiğiniz eşyalar silinir.
Power Up Store Açığı Kullanımı "Power Up Store Açığı Kullanımı" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Oyun mağazasına herhangi bir şekilde müdahale ederek ya da açık kullanarak elde edilemeyen eşyaların alınması.
Süresiz Hesap Kapatılması
Yaratık AI Suistimali "Yaratık AI suistimali" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Yaratıkları oyunculara atak yapamadığı noktalarda durarak öldürmeniz.
* (2) 1. maddeye yardım ve teşvik etmek.
Örn) Eylemi gerçekleştiren kişilerle aynı parti içerisinde olmak.
3 Gün Hesap Kapatılması 7 Gün Hesap Kapatılması Süresiz Hesap Kapatılması
Rahatsız Edici Oynanış "Rahatsız Edici Oynanış" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Oyuncular Boss yaratıklarıyla iletişim halindeyken grup halinde yer almadan, öldürme amacı olmadan kasıtlı olarak yaratıkların tekrar canlanmasına sebep olmak.
* (2) Etkinlikler sırasında AFK kalınması.
* (3) Oyun içi etkinliklerde (JR, BDW vb.) Genie kullanımı, rakibe kasıtlı olarak skor vermek, partideki herhangi bir oyuncuyu eşya sırasını değiştirmek için veya rahatsızlık vermek amacıyla teleport etmek.
* (4) Parti halinde girilen bir etkinlikte kişilerin kasıtlı olarak rolünü yerine getirmemesi.
* (5) Bireysel olarak yer alınan bir etkinlikte başka bir oyuncuyla anlaşarak fayda sağlamak.
Örn) Knight Royale
* (6) Forgetten Temple etkinliğinde Volcanic Rock yaratığının diğer oyuncuları öldürmesi için kasıtlı olarak uzaktan vurmasını sağlamak.
3 Gün Hesap Kapatılması 7 Gün Hesap Kapatılması 15 Gün Hesap Kapatılması 30 Gün Hesap Kapatılması Süresiz Hesap Kapatılması
Rahatsız Edici Yaratık Çekme "Rahatsız Edici Yaratık Çekme" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Güvenli bölgelerin tamamında yapılmış kasıtlı yaratık çekme eylemleri.
Not: PK aktivitesinin olduğu Delos, Bifrost, *Krowaz, Ronark Land, Ardream ve Ronark Land Base gibi bölgeler bu kuralın dışındadır.
*Krowaz: Aynı ırk tarafından kasıtlı olarak yapılan yaratık çekmelerinde de cezai işlem uygulanabilir.
7 Gün Hesap Kapatılması ve Disiplin Zindanı Cezası 15 Gün Hesap Kapatılması ve Disiplin Zindanı Cezası 30 Gün Hesap Kapatılması ve Disiplin Zindanı Cezası Süresiz Hesap Kapatılması
Castle Siege War Etkinliğinde Uygunsuz Oynanış "CSW Etkinliğinde uygunsuz oynanış"" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Klanların savaş sırasında kale sahipliğini kendi arasında kasıtlı olarak değiştirmek için yaptığı her türlü eylem.
7 Gün Hesap Kapatılması 15 Gün Hesap Kapatılması 30 Gün Hesap Kapatılması Süresiz Hesap Kapatılması
* Ceza süreleri GM'ler tarafından arttırabilir ve Castle Siege War kalesi GM'ler tarafından alınabilir.
Kurallara Aykırı Ulusal Puan (NP) Kazanılması "Kurallara Aykırı Ulusal Puan (NP) Kazanılması" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Kasıtlı olarak yapılan Ulusal Puan transferi.
* (2) Görev yapmak için kendi karakterinizi öldürmeniz.
* (3) Partide yer alarak Ulusal Puan kazancı sağlamak.
Ulusal Puan Silinmesi ve Disiplin Zindanı Cezası
* (1) 1 ve 2. madde içerisinde olan karakter sahiplerinin kullandıkları diğer hesaplarda aynı şekilde ceza alabilecektir.
Kurallara Aykırı Kazanılmış Ulusal Puanın (NP) Klana Bağışlanması Kurallara aykırı olarak kazanılan ülke puanı tespit edilmesi durumunda, ilgili klan dağıtılır ve klan lideri süreli olarak ceza alır.
İstisna) Klan lideri kurallara aykırı ulusal puan kazanmış hesap ile bağlantısı bulunuyorsa hesabı süresiz olarak kapatılır.
Klan dağıtılması, bağlantılı hesapların süresiz olarak kapatılması ve tüm Ulusal Puanların silinmesi.
3. Parti İllegal Program, Korsan Sunucu ya da Reklam İçerikli Yazılar "3. Parti İllegal Program, Korsan Sunucu ya da Reklam İçerikli Yazılar" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Amaç ne olursa olsun kurallarda yasaklanmış olan durumların/uygulamaların reklamını yapmanız.
* (2) Reklam amacı olmasa dahi, sürekli olarak bu tarz durumları/uygulamaları övecek şekilde konuşmanız ya da diğer oyuncuları çekmek için yazılar yazmanız.
* (3) Korsan sunucuların veya illegal yazılımların yer aldığı, reklamının yapıldığı web sitelerinin paylaşılması.
* Resmi forum konuları/postları ve destek bölümü biletleri de dahil olmak üzere.
Süresiz Hesap Kapatılması
Oyun Dosyalarını Değiştirmek, 3. Parti İllegal Program Kullanımı "Oyun Dosyalarını Değiştirmek, 3. Parti İllegal Program Kullanımı" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Şirket tarafından sağlanmakta olan dosyaların izinsiz olarak değiştirilmesi/Manipüle edilmesi.
* (2) Bilgisayar programları kullanarak, hizmetin teknik korumasının normal operasyonunu devre dışı bırakmak.
* (3) 3. parti uygulamalar kullanarak kendinize avantaj sağlamak ya da afk olarak karakterinizi geliştirmeniz.
* (4) Üyelerin birden fazla basit adımda yapabileceği operasyonları tek bir adımda yapabilmelerine olanak sağlayan yasak programların kullanılması.
* (5) Şirket tarafından onaylanmamış başka bir üreticinin programlarının kullanılması.
Örn) Bir PC ile birden fazla hesap kullanılmasına olanak sağlayan “yasak program” kullanıldığında, “yasak program kullanımı” o anda erişilen bütün hesaplar için geçerlidir.
Not: Kapatılan hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde IP adresleri, telefon numaralarıyla ve bilgisayar kimlikleri eşleşen hesaplar da ceza alabilmektedir.
Süresiz Hesap Kapatılması
Makro Kullanımı "Makro Kullanımı" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Basit makro yazılımlarının kullanılması.
* (2) Basit makro donanımlarının kullanılması.
* (3) Kapatılan hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde IP adresleri, telefon numaralarıyla ve bilgisayar kimlikleri eşleşen hesaplar da ceza alabilmektedir.
Örn) Basit makro yazılım ve donanımları kullanarak kendinize avantaj sağlamak ya da afk olarak karakterinizi geliştirmeniz.
Not: Oyuncu klavye ve mouselarınıza ait yazılımları bilgisayarınıza kurabilir, kullanabilirsiniz fakat bu yazılımları Knight Online oyununda kullanmanız hesabınızın ceza almasına sebep olacaktır.
Not2: Sadece tek bir beceriyi tuşa atamak ve manuel olarak bu beceriyi kullanmanız, ceza almanıza sebebiyet vermemektedir.Tuş atamasını makroya çevirip, otomatik olarak kullanımı, ceza almanıza sebep olacaktır.
Disiplin Zindanı Cezası / Eyleme göre ekstra süreli hesap kapatılması. Disiplin Zindanı Cezası / Eyleme göre ekstra süreli hesap kapatılması. Süresiz Hesap Kapatılması
3. Parti Program, Makro vb. Program Üretimi "3. Parti Program ve Makro" türü yazılımların üretilmesi, cihazların yapılması v.b ekipmanları oluşturmak ve dağıtmak. Süresiz Hesap Kapatılması
Haksız Kazanç Elde Etmek “Haksız kazanç elde etmek” aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Knight Online Davranış kurallarını ihlal eden kişi ile ihlal döneminde aynı parti veya klandayken haksız kazanç sağlanması.
Örn) Yasadışı program kullanılan hesap ile yasadışı program kullanılan süre içerisinde aynı partide bulunarak haksız kazanç elde edilmesi.
* (2) Doğrudan Davranış Kuralları ihlal edilmiş olmasa bile, ihlal eden kişi ile birlikte aynı anda haksız kazanç sağlanması diğer oyunculara zarar vereceğinden dolayı kazanç elde edilen hesap süresiz olarak kapatılacaktır.
Süresiz Hesap Kapatılması
Ortak veya Devredilmiş Hesap Kullanımı Kişinin kendi hesabını bilerek başka bir kişiyle paylaşması. Tüm destek ayrıcalıklarından yararlanma hakkından feragat edilmiş sayılır.
Çoklu Hesap Oluşturma Şirket şu an üye başı birden fazla hesap oluşturulmasına izin vermektedir. Ancak, gereklilik durumunda her bir üyenin hesaplarını sınırlandırma hakkını elinde tutar. Süresiz Oyun ve Portal Erişim Engeli
İzinsiz Hesap Erişimi “İzinsiz Hesap Erişimi” aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Başka üyelerin hesabına erişmek ve hesap bilgilerine (Eşya, Npoints, Noah, vb.) zarar vermek.
* (2) Savcılık, Emniyet vb. resmi makamlardan gelen talepler doğrultusunda izinsiz hesap erişimi yapan kişinin bilgileri bu makamlara iletilir.
Süresiz Hesap Kapatılması
Çalıntı ya da İllegal Eşyaların Bulundurulması "Çalıntı ya da İllegal Eşyaların Bulundurulması" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Çalıntı ya da illegal eşyaların dolayı ya da direkt olarak bir hesaba aktarılması.
* (2) Çalıntı ya da illegal olarak kazanılmış olan eşyaların aktarım için dahi olsa karakterinize geçmesi.
Süresiz Hesap Kapatılması
Ödeme Sahtekarlığı "Ödeme Sahtekarlığı" şu durumları vb. ifade eder:
* (1) Hizmet kullanımı vs. için izin alınmaksızın, başkasına ait bir ödeme yöntemi (Kredi kartı, ESN v.b) ile Npoint yüklenmesi.
* (2) Yapılan ödeme için ücret iadesinin banka veya aracı kurumdan talep edilmesi veya iadenin alınması.
Not: Kapatılan hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde IP adresleri, telefon numaralarıyla ve bilgisayar kimlikleri eşleşen hesaplar da ceza alabilmektedir.
Süresiz Hesap Kapatılması
Telefon Onayında, Erişim Sağlanan Ülke Kodu Dışında Farklı Ülke Alan Kodları Kullanımı Erişim sağladığınız ülke harici bir ülke numarası kullanılması.
Telefon numarasına bağlı olan bütün hesaplar süresiz olarak oyundan uzaklaştırılacaktır.
*İstisnai durumlar için destek bölümü ile iletişime geçebilirsiniz.
Süresiz Hesap Kapatılması
Kanunların İhlali Mahkemeye verilmenizi, kanunen cezalandırılmanızı gerektirebilecek her durum dahildir, kanunların ait olduğu makam ne olursa olsun. Yasa dışı faaliyetlerde bulunmanız yasaktır. Süresiz Hesap Kapatılması
Özel Hak İhlali "Özel Hak İhlali" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Oyunculara, ya da oyun yöneticilerine ait her türlü kişisel bilgilerin paylaşılması.
* (2) Gerçek hayata dair bilgilerin kullanılması.
* (3) Şirket çalışanlarına telefon vb. yollardan ulaşılması.
Örn) Telefon numarasıyla klan açılması. Size ait olsa dahi bu gibi kullanımlar ağır cezalar almanıza sebebiyet verebilir.
Süresiz Hesap Kapatılması
* Bağlantılı tüm hesaplar kapatılabilir.
Uygun Olmayan Gönderiler ve Platform Yayınları "Uygun Olmayan Gönderiler ve Platform Yayınları" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) Şirketin haklarının çiğnenmesi (telif hakları, patent vs.).
* (2) Şirketin veya şirket çalışanlarının itibarının zedelenmesi.
* (3) Şirketin ve şirket çalışanlarınına ait her türlü kişisel bilgiyi içeren gönderiler (kişisel bilgi, konum, bağlantı, eposta vs.).
Not: Uygulanacak yaptırım direkt olarak eylemin yer aldığı platform kanalının sahibinin hesabına uygulanır.
30 Gün Hesap Kapatılması 90 Gün Hesap Kapatılması Süresiz Hesap Kapatılması
Yanlış Bilgi Yayılması "Yanlış Bilgi Yayılması" aşağıdakilerden birinin vb. yapılmasıdır:
* (1) GM ekibi tarafından doğrulanmamış bilgilerin, karmaşa yaratmak için veya doğrudan/dolaylı olarak diğer üyelere zarar vermek için kullanılması, yayılması ve kazanç elde etmek.
* (2) Bu gibi bilgilerin yayın/video platformları, discord ya da forum üzerinden paylaşılması.
15 Gün Hesap Kapatılması 30 Gün Hesap Kapatılması Süresiz Hesap Kapatılması
* Yaptığınız eyleme göre hesabınız ilk kural ihlalinde de süresiz olarak kapatılabilir.

Lütfen unutmayın; tüm kurallar ve ceza süreleri istisnai durumlarda oyun yöneticileri tarafından değiştirilebilir, her bir kural için cezalar arttırılabilir ya da düşürülebilir.NTTGame    © 2005-2023. Tüm Hakları Saklıdır. Yayım ve Lisans hakları Game Cafe Services, Inc. e aittir.