NTTGame
   
     

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“SÖZLEŞME”)


Bu sözleşme Game Cafe Service tarafından işletilen aşağıda adı geçen internet sitelerini kapsamaktadır, INC (DBA: eNTİTY Game / nttgame.com) (“Şirket”): nttgame.com, www.nttgame.com/knight. Ek olarak Şirket yukarıda sıralanan İnternet Sitelerini gösteren birkaç farklı alan adına sahiptir ve şirket zaman zaman listeye yukarıda sıralanan veya sıralanmayan yeni siteler ekleyebilir. Lütfen bu Sözleşme’nin sadece Şirket tarafından işletilen siteleri kapsadığını ve diğer şirketler ve kurumlar tarafından işletilen internet sitelerini kapsamadığını unutmayınız.1. SÖZLEŞME ŞARTLARI

(a) Sözleşme Şartları. Şirket bu sözleşmedeki tüm şartlar ve koşulları kabul etmeniz ve gönderilen Davranış Kurallarına uymanız halinde çevrim içi bilgisayar oyunlarını (Oyun) oynamanıza izin verir. Eğer Sözleşmeyi kabul ediyorsanız, lütfen bu Sözleşme’nin sonundaki “Bu KULLANICI SÖZLEŞMESİni kabul ediyorum” ve “Bu GİZLİLİK POLİTİKASInı kabul ediyorum” düğmesine basınız. Bahsi geçen şartlar ve koşullarla ya da Davranış Kuralları ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen internet sitemizde bulunan destek bölümüyle iletişime geçiniz support.nttgame.com

(b) Değişiklikler. Şirket kendi karar yetkisi dahilinde aşağıda yer alan internet siteleri yoluyla dilediği zaman Sözleşmeyi değiştirebilir ya da tadil edebilir veya Davranış Kurallarını güncelleyebilir.
  (1) Değiştirilmiş Sözleşmeler https://www.nttgame.com da.
  (2) Değiştirilmiş Davranış Kuralları https://www.nttgame.com da.
Sözleşmedeki bu gibi değişiklik ve revizyonlar ve Davranış Kurallarının değiştirilmesi nttgame.com sitesinde yayınlanır yayınlanmaz geçerlilik kazanmaktadır. Bu yüzden herhangi bir olası düzeltme ve revizyon durumunda bilgilendirilmek için yukarıdaki internet sitesindeki (nttgame.com) Sözleşme ve Davranış Kurallarını belirli aralıklarla gözden geçirmeyi kabul etmiş olmaktasınız. Sözleşmede ya da Davranış Kurallarında yapılan herhangi bir değişikliğin geçerlilik kazandığı tarihten sonra oyunları kullanmanız tüm değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Eğer değiştirilmiş şartlar ve koşulları kabul etmek istemiyorsanız, lütfen hemen hesabınızın kapatılması hakkında görüşmek için Şirketle bağlantıya geçin.2. HİZMET TANIMI

Şirket internet sitelerinde internet yoluyla ulaşabileceğiniz,ücretsiz çevrim içi oyun hizmeti (“Hizmet”) sunmaktadır. Ek olarak, Şirket gereklilik durumunda her an internet sitesinin URL adresini değiştirme hakkını saklı tutar. Hizmetten faydalanmak için, gerekli parçaların kurulumunu sağlayan, internet sitesinde mevcut olan yazılımı indirmeniz gerekmektedir (“Yazılım”). Ayrıca, hesap (“hesap”) oluşturulması, hizmetlerden faydalanmak isteyen kişiler için zorunludur ve Şirket, İnternet Sağlayıcınızın kurulumu/kullanımı/sonlandırılmasından doğan hiçbir ücret veya ücretlendirmeden sorumlu tutulamaz. İnternet Siteleri Hizmetin aktif bir parçasıdır ve İnternet Sitesinin her türlü kullanımı bu Sözleşme ve Davranış Kurallarıyla aynı şart ve koşullarla yönetilir.3. KULLANIM HAKKI

Bu Sözleşmenin şartlarına bağlı olarak sağlanan hizmet, sadece sizin kişisel kullanımınız için olup Hizmetlerin kullanımı için münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez lisansa tabidir. Yazılımı veya Hizmeti alt lisans olarak veremez, kiralayamaz, ödünç veremez ya da herhangi bir şekilde devredemezsiniz. Ek olarak değiştiremez, uyarlayamaz, ters mühendislik (reverse engineer) yapamaz ya da yazılımdan kaynak kodu elde edemezsiniz; veya Yazılımı ya da Hizmeti bu Sözleşmede açıkça hüküm bulunan haller haricinde kullanamazsınız.4. HESAP

(a) Nitelik. Tüm yaştan bireyler hesap açabilir. Ancak 13 yaşın altındaysanız ve Hizmetten faydalanmak istiyorsanız, aile(ler)nizin yada vasi(ler)nizin kendi isimleriyle, söz konusu Sözleşmede yer alan tüm yükümlülükler için tam sorumluluk kabul eden bir hesap açarak kayıt sürecini tamamlamasını tavsiye ederiz. Oyunun niteliğini internet sitelerinde tasdik edebilirsiniz. Bu adımları uygulayan ve sözleşmelerini iyi bir şekilde sürdürenlerden bu Sözleşmede bazen “Üyeler” olarak bahsedilecektir. Üyeler bu sözleşmede iletilen tüm faaliyetlerden sorumludur.

(b) Hesap. Hesabınız açıldığı zaman, kendinizi Şirket’e tanıtacak bir isim (hesap IDsi) seçmeniz gerekmektedir. Hesap ID’niz için farklı bir kişinin ismini, üçüncü şahısların marka, telif ve diğer şahsi haklarını ihlal eden bir ismi ya da diğer üyeleri sizin bir şirket çalışanı olduğunuza inandırabilecek bir ismi veya şirketin kendi takdir yetkisi dahilinde kaba ve saldırgan olduğuna inandığı bir ismi seçemezsiniz, Şirket herhangi bir kaba ya da saldırgan hesap IDsini silme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Hesabınız yoluyla ve hesabınızın IDsi altında yapılan tüm faaliyetlerden tek sorumlu sizsiniz. Sözleşme şartlarını kabul ederek, hizmete ulaşmanızı sağlayan hesabın, Şirketin sunucularında tuttuğu hesabınızda yarattığınız karakterlerin, bu sunucularda tutulan kişisel verileriniz hariç olmak üzere her türlü verinin ,sanal eşyaların size ait olmadığını sadece belirtilen şekilde kullanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmiş olursunuz

(c) Karakter İsmi. Hizmetten faydalanmak için bir karakter yaratmalı ve karakterinizi diğerlerine tanıtacak bir isim (“Karakter İsmi”) seçmelisiniz. Karakter İsmi olarak farklı bir kişinin ismini, üçüncü şahısların marka, telif ve diğer şahsi haklarını ihlal eden bir ismi ya da diğer üyeleri sizin bir şirket çalışanı olduğunuza inandırabilecek bir ismi veya şirketin kendi takdir yetkisi dahilinde kaba ve saldırgan olduğuna inandığı bir ismi seçemezsiniz, Şirket herhangi bir kaba ya da saldırgan Karakter İsmini silme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

(d) Klan İsimleri. Hizmetlere ulaşırken Klanınıza isim vermek mümkündür. Diğer kişilerin Klan isimlerini/tasvirini/başlıklarını ya da üçüncü şahısların marka, telif ve diğer şahsi haklarını ihlal eden bir ismi ya da diğer oyuncuları sizin bir şirket çalışanı olabileceğinize inandıracak bir ismi seçemezsiniz. Şirket kendi takdiri dahilinde Klan’nın ismini silebilir veya değiştirebilir, buraya erişmeye verilmiş olan izni ve her ne sebeple olursa olsun, sınırlama olmadan herhangi bir marka, ticaret isim hakkı, telif ve şahsi hakların ihlali sebebiyle sona erdirebilir.

(e) Şifre. Hesabınızı oluştururken, bir şifre seçmek zorundasınız. Şifrenizin gizliliğin sürdürülmesinden ve diğerlerine şifrenizi ifşa etmeye ya da hesabınızı ele geçirmeye/hesabınızı ve/veya hesap ID’nizi kullanmaya izin veren kendi ifşanızdan doğabilecek her türlü zarar verici sonuçtan siz sorumlusunuz. Hiçbir zaman çevrim içi şifre isteğine cevap vermemelisiniz. Şirket sizden hiçbir zaman çevrim içi veya çevrim dışı olarak şifrenizi istemeyecektir. Şifreniz sadece bağlanma süreciniz için bir yol ve zorunluluktur. KULLANICI İSMİNİZİN VE ŞİFRENİZİN GİZLİLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİNDEN VE HESABINIZ YOLUYLA YAPILAN HERHANGİ VE BÜTÜN FAALİYETLERDEN ( UYGUN TÜM SATIN ALMALAR VE ÜCRETLENDİRMELER DE DAHİL) TAMAMİYLE SİZ SORUMLUSUNUZ.

(f) Kayıt Yükümlülüğü. Hizmet’in kayıt formuna (“Kayıt Bilgisi”) doğru, hatasız, güncel ve eksiksiz bilginizi vermeyi ve kayıt bilginizi doğru, hatasız, güncel ve eksiksiz tutmak için zamanında güncellemeyi sürdüreceğinizi kabul ediyorsunuz. Eğer herhangi bir asılsız, hatalı, güncel olmayan veya eksik ya da Şirket’in haklı sebeplerle asılsız, hatalı, güncel olmayan veya eksik olduğundan şüphelendiği bilgi verirseniz, Şirket hesabınızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar ve şimdi ve gelecekteki tüm Hizmet kullanımını reddeder.

(g) Eski Üyeler. Şirket tarafından hesabı sonlandırılmış üyeler, hiçbir sebep ve hiçbir şekilde, herhangi bir başka hesap yoluyla dahil olmak üzere, Şirketin yazılı izni olmadan Hizmet’e erişemez. Eski üyelerin hesap erişimi bir acil sonlandırma konusudur.

(h) İlgili Hesap. Eğer Şirket herhangi bir hesabı sonlandırırsa, benzer bir şekilde aynı üye isimlerinin, telefon numaralarının, e-posta adreslerinin, posta adreslerinin, İnternet Protokol adreslerinin veya kredi kartı numaralarının kullanıldığı hesapları da sonlandırabilir.

(i) Çoklu Hesaplar. Şirket şu an üye başı birden fazla hesap oluşturulmasına izin vermektedir. Ancak, gereklilik durumunda her bir üyenin hesaplarını sınırlandırma hakkını elinde tutar.5. Hizmet ÜCRETLENDİRMESİ

Hizmeti kullanmak ücretsizdir. İnternet bağlantınızla ilgili her türlü ücretten siz sorumlusunuz.6. NPOİNTS SATIN ALMA

(a) NPoints Satın Alma. Şirket zaman zaman Oyunlarda ve İnternet sitesi üzerinde NPoints karşılığı çeşitli destekleyiciler sunabilir Eğer destekleyici ve NPoints satın almayı seçerseniz, destekleyici ve NPoints’in oyunlarda nasıl kullanıldığını anladığınızı, destekleyici ve NPoints’in kullanımı ve aktarımı dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan sorumlu olduğunuzu kabul etmiş olmaktasınız. Ek olarak, destekleyicilerin oyun dışı satın alınması ve/veya satılmasının kesinlikle yasak olduğunu kabul etmiş olmaktasınız. HİZMETİN KESİLMESİ YA DA VERİLEMEMESİ DE DAHİL OLMAK FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER NE SEBEPLE OLURSA OL SUN SATIN ALDIĞINIZ destekleyiciler VE NPOİNTS’LERİN
GERİ İADESİ YAPILAMAZ. Bu sözleşme şartlarını kabul ederek aynı zamanda satın alınan destekleyiciler ,oyun içerisinde sahip olunan eşyalar, GB, ve NPOİNTS’LERİN şirketin malı olduğunu ve sadece kullanım hakkınız olduğunu kabul etmiş olursunuz. ÖDEME KAYNAĞINIZIN İZİNSİZ KULLANILDIĞI VE KULLANIYOR OLDUĞU TÜM YETKİSİZ ÜCRETLENDİRMELER DAHİL HESABINIZ ALTINDAKİ TÜM ÜCRETLENDİRMELERDEN TAMAMİYLE SİZ SORUMLUSUNUZ. PARA KAYNAĞINIZI DIŞARIDAN GELEN KÖTÜ VE İSTEMSİZ KULLANIMDAN KORUMAK TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.

(b) Güvenlik ve Dolandırıcılık Önleme. Güvenlik ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla, Şirket gereklilik durumunda kullanıcıların isimleri, telefon numaraları, adresleri gibi kişisel bilgilerine ihtiyaç duyabilir. Alıcıların ayrıca satışlarının gerçek ve geçerli olduğunu onaylayan bir beyan yazmasına ve imzalamasına ihtiyaç duyulabilir. Bu tarz faaliyetlerin ihmali, gereklilik halinde alıcının hesabının askıya alınmasıyla sonuçlanabilir.7. FATURA VERİ TABANINI 3.KİŞİLERLE PAYLAŞMA

Şirket Fatura Veri Tabanını, hizmet kalitesini ve verisini geliştirmek ve korumak için 3. Kişilerle paylaşabilir. Bu durumda kullanıcı bilgileri etraflıca korunacaktır.8. OYUNCULAR ARASI TİCARET

Sınırlama olmadan, destekleyici, Oyun eşyası, GB, NPoints, hesap ID’si, hesap isimleri ve tüm aktarmalar dahil tüm diğer ticaret veya aktarım faaliyetleri kesinlikle yasaktır Sunulan oyun/oyunlar eğlence ve deneyim amaçlıdır ve hiçbir şekilde satın alınan / sahip olunan destekleyiciler, oyun eşyaları , GB , NPoints, karakterler,oyun hesapları paraya çevrilemez, gerçek para aktarım ve /veya başka kazançlara konu edilemez.

Şirket yasaklanmış ticaret faaliyeti sebebiyle ortaya çıkan hiçbir kayıptan sorumlu değildir ve BU ÇEŞİT TİCARETTE YAPILAN HER TÜRLÜ YASAKLANMIŞ DAVRANIŞ DERHAL HESABIN İPTAL EDİLMESİ ŞEKLİNDE SONUÇLANABİLİR.9. İÇERİK ve ÜYE DAVRANIŞLARI

(a) İçerik. Şunları kabul ediyorsunuz:

  (i) Yazılımı ve hizmeti kullanarak, grafiklere, ses efektlerine, müziğe, animasyon kökenli videolara ve metinlere (ortaklaşa, “İçerik”) ulaşabileceğinizi ve

  (ii) İçeriğin diğer Üyelerin metin formatındaki katkıları dahil olmak üzere bir başka lisanslı bağımsız içerik tedarikçisinden sağlanmış olabileceğini ( tüm bu tarz bağımsız içerik tedarikçilerinden bundan sonra “İçerik Tedarikçisi” olarak bahsedilecektir). Şirket ilkesi gereği İçerik ön gösterimi yapmaz. Ayrıca, şirket zorunlu olmasa da zararlı, saldırgan ve bu Sözleşmeye ters düştüğünü düşündüğü herhangi bir İçeriği silme hakkına sahiptir.

(b) İçerik Hakları. Şirket ve lisanslı İçerik Tedarikçilerinin telif ve diğer yürürlükteki yasalar gereği kendi İçeriklerinde haklara sahip olduğunu onaylamış ve bu tarz hakların İçeriğinin herhangi bir ihlali durumunda tüm sorumluluğu üstlendiğinizi kabul etmiş bulunuyorsunuz. Oyun oynarken bağlandıklarınız dışında herhangi bir İçerik kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

(c) Üye İçeriği. Üyeler sunucularımızda Oyunlar için yapılan seçimler bölümünde, bildiri tahtalarında ve bunun gibi kullanıcılar arası alanlarda olduğu gibi çeşitli şekillerde İçerik yükleyebilir ve yaratabilir. Aksi belirtilmediği sürece, içeriğinizi hizmet içinde herhangi bir yerde sunmanızla birlikte otomatik olarak Şirkete tüm dünya çapında telifsiz, sürekli, geri dönülemez, münhasır olmayan hak ve yeniden üretim, değiştirme, uyarlama, yayınlama, tercüme, geliştirme, içerikten türeyen diğer çalışmalar, dağıtım, gösterim, diğer biçim, medya veya şu an bilinen ve daha sonra geliştirilecek olan teknoloji alanlarındaki çalışmalar için derleme ve birleştirme konularında kullanım lisans hakkı vermiş bulunuyorsunuz.( ya da Şirkete bu tarz İçeriğin tamamen devredilmesinin iznini vermiş oluyorsunuz)

(d) Üye Davranışı. Hizmeti kullanırken, Üyeler diğer üyelerin Hizmet kullanımını veya yararlanmasını engelleyecek ya da kısıtlayacak ya da usulsüz hiçbir davranış veya iletişimde bulunamazlar. Üyeler Hizmetleri sadece yasal amaçlarla kullanacaklarını kabul etmiş olurlar. Hizmetleri şu şekillerde kullanmayacağınızı kabul etmiş oluyorsunuz:
  (1) Otomatikleştirilmiş yasadışı Programlar, Kodlar ve Bilgisayarların Kullanımı. Herhangi bir yasadışı otomatikleştirilmiş programın (Örneğin 3. Kişi bot’u), sistemlerin, aletlerin, bilgisayarların veya kodların Oyunlarda kullanımı kesinlikle yasaktır ve Bilgisayar Sahtekarlığı ve Suistimal Eylemi, Birleşik Devletler Kanununun 1030’uncu paragrafı altında cezai ehliyetle sonuçlanabilir. İhlal edenler ilgili yasaların kapsamında yargılanacaklar ve her türlü cezai tazminattan sorumlu olabileceklerdir. Şirket kendi takdiri dahilinde ve meşru bilgilere dayanarak, bu Hizmet Şartlarını ihlal ettiğini tespit ettiği tüm üyelerin üyeliklerini sonlandırabilir ve süresiz olarak men edebilir. Şirketin verdiği tüm kararlar nihai kararlardır.
  (2) Hizmet içerisinde taciz, tehdit, engellemek gibi sıkıntıya neden olma, istenmeyen ilgi veya diğer üyelere rahatsızlık vermek de yasaktır. Şirket hiçbir şekilde tacize göz yummaz ve diğerlerini taciz eden her Üyenin hesabını askıya alır ya da sonlandırır. Ayrıca, ırklara, ulusal kökenlere, etnik kökenlere, dinlere, cinsiyetlere, yaşam tarzı seçimlerine, özürlere veya bu tarz diğer konulara dayanan her tür saldırı kesinlikle yasaktır.
  (3) Cinsel içerikli görüntülerin yollanması ya da iletilmesi ve/veya gösterilmesi ve/veya bu tarz görüntülerden söz edilmesi yasaktır. Şirket saldırgan olduğuna inandığı cinsel içerikli görüntü veya diğer içeriklerin yollanması ya da iletilmesini yasaklamıştır.
  (4) Yasal olmayan, zararlı, tehdit içerikli, küfürlü, taciz içerikli, iftira niteliğinde olan, kaba, müstehcen, nefret içerikli, ırkçı, etnik açıdan veya diğer yönlerden sakıncalı her türlü içeriğin iletimi. Eğer Üyeler çevrim içi olarak müstehcen ve küfürlü dil kullanırlarsa, sembollerle veya diğer karakterlerle gizleseler bile, ya da diğer yasak davranışları sergilerlerse, uyarı alabilir veya geçici ya da süresiz olarak bir veya daha fazla oyundan, ilan tahtalarından, sohbet alanlarından çıkarılabilir ya da üyelikleri derhal sonlandırılır ve emniyet yetkilileri tarafından yürütülen hukuki mesuliyet ve/veya yasal takip ile karşı karşıya kalabilir.
  (5) Benzer bozucu etkisi olan kaydırma ve yürütme eylemi. “Kaydırma” (Scrolling) ekranın, üyelerin üzerine yazabileceğinden daha hızlı ve sürekli kaymasına neden olma olarak tanımlanır.
  (6) Şirket çalışanları, monitörler, ana bilgisayarlarla sınırlı olmaksızın her tür kişiyi taklit etme. Üyelerin, Üye isimleri, üye profilleri, ses, metin veya grafik sohbeti, mesaj gönderme ya da çevrim içi yapılan her tür iletişimle sınırlı kalmaksızın yaptıkları tüm çevrim içi iletişim şekillerinde kendilerini öne süremez ve kendilerini Şirket çalışanı olarak betimleyemezler. Şirket çalışanı gibi davranmak hesabın derhal sonlandırılmasına neden olur.
  (7) Sohbet alanlarında, oyun alanlarında, ilan tahtalarında veya Hizmetin diğer alanlarında “bozucu davranış” sergileme. Bozucu davranış Hizmet alanında bilinçli olarak normal diyalog akışına girmekle sınırlı olmamakla birlikte, buna dahildir. Ayrıca bozucu davranışa reklam ilanları, teklifleri ve reklamlarda, sınırlı olmamakla birlikte, dahildir.
  (8) Zincirleme mektuplar ve piramit pazarlama şemaları yollama veya iletme. Bu tarz materyaller Hizmetlerde gereksiz yük olarak yer tutarlar ve çoğu kullanıcı tarafından sıkıntı olarak kabul edilirler. Bazı belli zincirleme mektup ve piramit pazarlama şemaları aynı zamanda yasal değildir. Bu tarz yasaklı hareketlere, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir ürün ya da hizmet sunan ve zincirleme mektup yapımına dayanan mektup ve mesajlar da dahildir.
  (9) İstenmeyen reklam, tanıtım materyalleri veya diğer teklif türlerinin yollanması veya iletilmesi. Hizmetler, diğer üyelere istenmeyen reklam, tanıtım materyalleri veya diğer teklif türleri yollamak için kullanılamaz. Üyeler, Şirket hizmetlerini söz konusu üyelerin açık izni olmadan üye adları “toplamak” için kullanamaz. Şirket, şirket üzerinden veya şirket yoluyla gönderilen toplu e-posta tekliflerini engelleme ve/veya filtreleme hakkını saklı tutar.
  (10) Herhangi bir işletme esası, hesap veya diğer çevrim içi hizmet kuralını ihlal etme. Üyeler İnternet hizmet sağlayıcısının Üyelere dair kurallarına uymayı ayrıca kabul ederler.
  (11) İsteyerek ya da istemeyerek yürürlükteki herhangi bir yerel, eyalete ait, ulusal veya uluslararası kanun ve kuralın ihlali.
  (12) Şirketin değiştirmesi için özellikle yetki vermediği üyelerin herhangi bir dosyayı değiştirmesi. Söz konusu hak sahibinin açık izni olmadan herhangi bir kişinin veya kuruluşun haklarına tabi olan materyal kullanımı yasaktır ve Üyelerin hesaplarının sonlandırılması ve olası sivil ve/veya cezai sorumlulukla sonuçlanır.
  (13) Tek seferde pek çok ilan tahtası göndermek ve/veya tek bir adrese birçok istenmeyen e-posta, bazen “spamming” olarak adlandırılır, yollamak yasaktır. Şirket hangi davranış şekillerinin “spamming” olarak adlandırılacağına karar verme hakkını saklı tutar ve hesaptaki spamming için hukuki yollara başvurabilir. Şirketin kendi takdiri dahilinde herhangi bir uyarıda bulunmaksızın Hizmet üzerindeki herhangi bir davranışı önlemek veya kesmek için gerekli gördüğü adımları atabileceğini kabul etmiş oluyorsunuz.

(e) Hile Programları. Oyun içi adaleti sağlamak için, şirket makro programları, botlar, emülatörler ve diğer tüm ücüncü parti aletler vb. hile programlarının kullanımı,bulundurulması ve/veya kullanan oyunculardan fayda sağlamaya izin vermez. Eğer bu hile programlarını kullanırsanız ve/veya bulundurur yada iştirak ederseniz, aşağıdakiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki sonuçlara maruz kalabilirsiniz:
  (i) Şirket hesabınızı süresiz olarak askıya alabilir;
  (ii) Şirket hesabınızı sonlandırabilir ve
  (iii) Şirket size karşı diğer her türlü yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

(f) Müşteri Programının Değiştirilmesi. Tüm Üyeler Şirket tarafından kendilerine sağlanan programı kullanmak zorundadır. Şirket programı düzenli olarak güncellemektedir ve tüm oyuncuların Oyunların en son biçimini kullanmaları gerekmektedir. Müşteri programı üzerinde herhangi bir değişiklik kesinlikle yasaktır ve herhangi bir ihlal hesapların sonlandırılması ile sonuçlanabilir.

(g) Program Açıklarının İstismarı. Tüm Üyelerin Oyunda, İnternet Sitesi üzerinde ve/veya Şirket sistemi içerisinde herhangi bir program açığını istismar etmesi yasaklanmıştır. Herhangi bir ihlal hesabın sonlandırılması ile sonuçlanabilir.10. RESMİ HİZMET

Oyunlar diğer yollarla değil sadece Şirketin İnternet Sitelerinde, Hizmet yoluyla sunduğu resmi oyunlar için tasarlanmıştır. Oyunu diğer yollarla değil, sadece Şirketin İnternet Sitelerinde sunduğu yollarla oynamayı kabul etmiş sayılmaktasınız. Sunucu emulatörleri yoluyla, Oyunun diğer kişiler tarafından oynanabileceği herhangi bir yol yaratmayacağınızı ve sağlamayacağınızı da ayrıca kabul etmiş sayılırsınız. Herhangi bir yazılım programından, hizmetlerden, uygulamalardan, emulatörlerden veya araçlardan türemiş bu oyun için tasarlanmış programları yaratma hakkına sahip olmadığınızı, bu sözleşmede belirtilen izne açık kullanımların yapılabileceği durumlar hariç kabul etmiş bulunuyorsunuz. Altyapımıza gereksiz ve oransız büyüklükte yük getirecek hareketlerde bulunamazsınız. Oyunların hesaplarını, karakterleri, eşyaları, oyun puanlarını ya da telif hakkı olan materyalleri satamaz veya açık arttırmayla sunamazsınız.11. GİZLİLİLİK

Kişisel bilgilerinizin kullanımını ve korunmasını kapsayan gizlilik politikamız İnternet Siteleri üzerinde ve halihazırda nttgame.com da yayınlanmıştır ve işbu belgeyle birleştirilmiştir. (İnternet sitelerindeki gizlilik politikasına bakınız)12. EBEVEYN KILAVUZU

Aileler belli yaşın altındaki kişilerin kullanımını uygunsuz bulabilir. Oyunda sağlanan içerik ESRB tarafından sınıflandırılmamıştır. Şirket monitör seçerken ve herhangi bir uygunsuz oyun, sohbet ya da Hizmet bağlantısı hakkında harekete geçerken, her an çocuklar için uygunsuz veya her yaştan bazı kullanıcılar için saldırgan dil veya diğer materyaller Hizmet yoluyla ulaşılabilir olabilir. Şirket diğer kullanıcıların, ailelerin ve vasilerin uygunsuz bulabileceği veya herhangi bir kullanıcının nahoş bulabileceği İçerik sağlamayacaklarını ya da içeriğe ulaşmayacaklarını garanti edemez. Şirket, prensip meselesi olarak, hiç bir oyuncu tarafından aktarılan materyallerin ve haberleşmelerin içeriğini önceden görüntülemez.13. SERVİSİN KESİLMESİ

(a) Şirket zaman zaman bakım çalışmaları yapmak için düzenli olarak belirlenmiş aralıklarla ya da önceden uyarıda bulunarak veya bulunmadan Hizmeti kesme hakkını saklı tutar. Şirketin herhangi bir hizmet kesintisi, hizmette gecikmesi ya da herhangi bir sebeple performans hatasından sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş oluyorsunuz.

(b) Hizmetin, şirketin kontrolü dışında da kesilebileceğini ve istediğiniz zaman Hizmete ya da hesabınıza erişebilmenizin garanti edilmediğini kabul etmiş bulunuyorsunuz. Şirket makul kontrolü dışındaki hizmet kesilmesi, gecikmesi ya da herhangi bir sebeple performans hatasından sorumlu tutulamaz.

(c) Şirket bu hususta (a) ve (b) paragraflarında açıklanan durumlar ve herhangi bir Hizmet kesilmesi nedeniyle ücretli hizmetlerin ve NPoints satın alımlarının tümü ya da bir kısmını geri vermek zorunda değildir.14. BETA TESTLERİ

Size Oyunun ve site özelliklerinin beta testine katılma şansı verilebilir. Beta testçisi olarak katılımınız aşağıdaki şart ve koşullara bağlıdır.

(a) Kapalı Beta Testleri: Kapalı beta testleri gizlidir. Beta oyunları, oyunun bir parçası olarak sunulan özellikler ve işlevsellik bilgisi de dahil olmak üzere tamamen gizlidir. Eğer bir kapalı beta testine katılırsanız, beta oyunlarını yetkisiz giriş, kopyalama, ifşa ve izinsiz kullanımdan korumak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Yukarıdaki ilkelerin ihlalinin Şirkete telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğini, Şirketin yükümlülüklerinizi ihlalinize veya olası ihlalinize bağlı olmadan tek taraflı olarak ihtiyati tedbir hakkı olduğunu (yürürlükle olan diğer yasal çarelere ek olarak) kabul etmiş oluyorsunuz. Beta oyunları ile ilgili gizli tutma yükümlülüğünüz şirket test ettiğiniz her bir oyunu ve içeriği kamuya dağıtana ya da sizin suçunuz olmadan ifşa olana kadar sürer.

(b) Tüm Beta Testleri (Kapalı ve Açık)
  (1) Bir Beta testçisi olarak beta oyunları oynamaya sadece oyunları değerlendirmek ve hataları tanımlamak için davet edilirsiniz. Bu sözleşme veya bu sitedeki hiçbir şey burada bulduğunuz beta oyunlarına ya da içeriğine dayanarak size hiçbir hak veya ayrıcalık sağlamaz. Beta testleri “olduğu gibi” “olduğu kadar” ilkesi üzerine test edilir ve size açıkça veya ima ederek hiçbir garanti vermeyiz.
  (2) Bir beta oyunu oynarken, oyun esyalari, tecrübe puani ya da deger veya rütbe simgeleri biriktirebilirsin. Bu veriler test asamasi boyunca ya da söz konusu oyun bu test asamasini tamamladiginda sifirlanabilir. Bu durumda tüm oyuncu geçmisi ve verileri sifirlanacak ve her bir oyuncu ilk mevkiine geri dönecektir.
  (3) Bir beta oyununu başlatmak için “Oyna” veya “Oyuna Başla” butonuna basarak, şunları kabul etmiş oluyorsunuz.
    (i) beta oyunları oynamanın riski size ait olmak üzere bilinen veya bilinmeyen açıkları olabilir,
    (ii) oyun boyunca kazandığın herhangi bir değer veya rütbe simgeleri her an silinebilir,
    (iii) şirketin bu oyunu herhangi bir zaman için ücretsiz sunmak gibi bir zorunluluğu yoktur, hatta hiçbir zaman sunma zorunluluğu da yoktur.
    (iv) bu oyun test aşaması tamamlanınca gelecekte herhangi bir zamanda sunulabilir;
    (v) Şirketin Sözleşme Şartları test aşaması boyunca oyunu kullanımınızı kapsar ve
    (vi) eğer kapalı bir testse, yukarıda belirtildiği gibi bata oyunlar hakkındaki tüm bilgileri gizli tutacak ve bu bilgileri hiç kimseye ifşa etmeyeceksiniz.
  (4) Beta test hesapları her ne olursa olsun aktarılamaz. Ve Şirket kendi takdiri dahilinde beta test hesaplarınızı ya da kişisel bilgilerinizi sıfırlama hakkının saklı tutar.15. SORUMLULUK KISITLAMASI

Hizmetin, yazılımın, içeriğin, oyunların ve tüm diğer hizmetlerin “olduğu gibi” ve “olduğu kadar” ilkesi ile sağlandığını ve hizmeti kullanmanızın tamamen sizin riskiniz ve sorumluluğunuza olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz. Diğer hizmet sağlayıcı müşterileri ve Şirket, ticari elverişlilik, belirli bir amaç için elverişlilik, fikri mülkiyet ve diğer hak ihlallerinin bulunmaması da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm teminatlardan açıkça veya zımni olarak feragat eder. Şirket ve tüm diğer hizmet sağlayıcısı müşterileri hizmetin sizin gereksinimlerinizi sağlayacağının ya da hizmetin kesilmeden, zamanında, güvenli ve hatasız olacağının garantisini vermez. Şirket ve tüm diğer hizmet sağlayıcı müşterileri hizmetlerin kullanımı, bilgilerin kalitesi, kullanımın güvenirliği ya da doğruluğunun, ürünler, hizmetler veya hizmet yoluyla elde edilen ya da satın alınan diğer materyallerin beklentilerinizi karşılayacağının garantisini ve beyanını vermez. Şirket, yazılımındaki hataların düzeltileceğinin veya sunulduğu internet sitesinde ya da sunucusunda virüsler ve diğer zararlı unsurların olmadığının garantisini vermez. Hizmet yoluyla alınan ya da indirilen her materyal ve/veya diğer verilerin kendi kararınız ve riskiniz olduğunu ve bu tarz materyal ya da verileri indirmekten dolayı bilgisayar sisteminizin maruz kaldığı her türlü kayıp ve hasarın tek sorumlusunun siz olduğunuzu biliyor ve kabul ediyorsunuz. İster yazılı ister sözlü olsun tarafınızdan şirketten ya da herhangi bir diğer hizmet sağlayıcısı müşterisinden veya hizmet yoluyla alınan hiçbir tavsiye ya da bilginin sözleşme şartlarında açıkça belirtilmediği sürece garantisi yoktur. Yukarıdaki hükümlerle sınırlandırılmaksızın, şirket hizmetin, yazılımın veya oyunların sürekliliğini, hatasız olmasını, güvenliğini ya da virüs içermeyeceğini garanti edemez ve şirketin yukarıda bahsedilenleri sağlamadaki başarısızlığından dolayı ücret iadesi almaya hakkınız olmadığını anlamış kabul ediliyorsunuz. Bazı durumlar bahsedilen zımni garantilerin feragatine izin vermemektedir ve böyle bir durumda daha önce belirtilen feragat sizi kapsamaz.16. SANSÜRLENMEMİŞ BİLGİLER

İnternet üzerindeki materyaller ve içeriğin üçüncü kişiler (mesaj panoları/forumları gibi) tarafından yaratılabileceğini ve sürdürülebileceğini ve bu tarz materyallerin bölümlerinin cinsel içerikli, müstehcen, saldırgan ya da yasadışı olabileceğini anlamış olduğunuzu kabul ediliyorsunuz. Şirket, üçüncü kişilerin hizmet yoluyla erişiminden gelen hiçbir materyalden ötürü, doğrudan ya da dolaylı olarak, hiçbir kişi veya kuruma karşı sorumlu tutulamaz. İnterneti ve hizmeti genel olarak kullanmanızdan doğan tüm risk ve sorumluluk size aittir. Şirket, köprüler ve diğer şekiller yoluyla sağlanan üçüncü kişilerin materyallerini içeren içerikler hakkında her bir ve tüm sorumluluktan feragat eder.17. YENİÇAĞ DİJİTAL TELİF HAKKI KANUNU (“DMCA”) İLANI

Bu Site üzerinde sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz herhangi bir telif hakkı ihlali olduğuna inanıyorsanız, İnternet sitemizde Bilet Gönder yoluyla bu tarz ihlal bildirinizi kaydedebilirsiniz. Lütfen başlıktaki “DMCA İlanı” nı kullanın. Lütfen düzgün bir dilekçe oluşturmak için gerekenlere 17 U.S.C. §512(c)(3) adresinden bakınız. Eğer dilekçenizdeki materyaller ve faaliyetler bilerek ihlal edici olacak şekilde saptırılırsa, bu yanlış beyana güvenilerek ihlal edici olduğu iddia edilen faaliyet veya materyallerin silinmesi veya bunlara ulaşımın engellenmesi nedeniyle, sözde ihlal eden kişi ve şirketin tüm masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, bütün zararlardan sorumlu tutulacağınızı unutmamalısınız.18. MARKA BİLGİSİ

Şirket oyunu olan Knight Online ve ileride şirket bünyesine eklenebilecek diğer oyunlar bundan böyle “Oyunlar” şeklinde adlandırılacaktır. Oyunların isimleri ve logoları Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi’ne kayıt ettirilmiş markalardır. Oyunların isimlerinin her izinsiz ticari kullanımı bu markaların ihlalidir ve davayla sonuçlanabilir. Oyunların hiçbir materyali, makaleler ya da makale içeren yazılar, metin, resimler, logolar, derlemeler, ve/veya çizimlerle sınırlı kalmaksızın önceden yazılı izin olmadan kopyalanamaz veya dağıtılamaz. Eğer bunun için izin almak isterseniz, bu şartlar hakkında sorularınız varsa ya da Game Café Services, Inc (DBA: eNTiTy Game/nttgame.com) dan lisanslı materyaller hakkında bilgi almak isterseniz, internet sitemizdeki Bilet Gönder seçeneği yoluyla bizimle iletişim kurabilirsiniz.19. TAZMİNAT

Şirketin talebi doğrultusunda, şirketi, hissedarlarını, ortaklarını, iştiraklerini, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, ajanslarını ya da tedarikçilerini, lisanslarını, dağıtımcılarını, içerik tedarikçilerini ve hizmet sunan diğer kişileri tüm zararlardan, sorumluluklardan, kayıplardan, yargılardan, iddialardan, şirketin daha sonra maruz kalacağı, veya hizmeti kullanımınızdan veya sizin tarafınızdan bu sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan sonucu karşılamak için katlanacağı ya da ödemek, savunmak, anlaşmak (bu sözleşmede ileri sürülen sınırlandırmalara bağlı olarak) zorunda kalacağı dava haklarından ve avukatlık ücreti ve masrafları dahil tüm giderlerden korumayı, zararını ödemeyi veya zarar görmesini engellemeyi kabul etmiş bulunuyorsunuz.20. İPTAL

Eğer bu sözleşmeyi ihlal eder veya kasten herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal ederseniz, ya da bize verdiğiniz herhangi bir bilgiyi doğrulamak veya belgelemek mümkün değilse, ya da kendi takdirimiz dahilinde, oyun esnasında Davranış Kurallarında tarif edilen oyun ruhunun uygunsuzluğu ve/veya ihlaline karar verirsek Şirket bu Sözleşmeyi (Yazılım lisansı ve hesap da dahil olmak üzere) herhangi bir bildirime gerek duymaksızın derhal sonlandırabilir. Eğer şirket bu sözleşmeyi her ne şekilde olursa olsun sonlandırırsa, destekleyici ya da NPoints için harcanan ücretlerin iadesi olmaksızın hesabınıza erişiminizi kaybedersiniz. Hizmet veya hesabınız her ne nedenle ya da ne kadar süre iptal edilmiş veya sonlandırılmış olursa olsun, tarafınızca satın alınan hiçbir destekleyici ya da NPoints için yaptığınız masrafa ilişkin size geri ödeme yapılmayacaktır.21. GENEL HÜKÜMLER

Bu Sözleşmenin kanunlar ihtilaf kurallarına bakılmaksızın Kaliforniya Eyaleti’nde akdedildiği ve yürürlüğe konulduğu kabul edilecektir ve bu sözleşmenin hükümleri tahtında doğan herhangi bir uyuşmazlık Kaliforniya hukukuna göre çözülmelidir. Bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak doğan tüm dava ve yasal süreçlerin münhasıran Kaliforniya Eyaleti, Los Angeles’ta bulunan eyalet veya (Eğer yasalar tarafından izin verilir ve şahıs Güney Bölgesi- California federal mahkemesinde dava açarsa) federal mahkemeler tarafından dava edileceğini ve yargılanacağını kabul etmiş sayılırsınız. Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, işbu sözleşmedeki her türlü değişiklik siz ve Şirket tarafından yazılmış ve imzalanmış olmalıdır. Eğer bu sözleşmedeki herhangi bir hükmün geçersiz ve uygulanamaz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm geçersiz kabul edilecek ve sözleşmenin kalan hükümleri geçerli olmaya devam edecektir. Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Mal Satışı Sözleşmelerine ilişkin Konvansiyonu işbu sözleşmeye uygulanmayacaktır. Sizin tarafınızdan ya da diğerleri tarafından yapılan ihlallere ilişkin girişimde bulunmamamız, bağlantılı veya benzer ihlaller hakkında girişimde bulunma hakkımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. Bu sözleşmeyi ya da bu sözleşmenin hükümleri altındaki haklarınızı devredemez veya aktaramazsınız; Şirketin yazılı izni olmadan, aksi yönünde yapılan her türlü girişim geçersizdir. Bu sözleşme siz ve Şirket arasında Hizmet ve Oyunlara ilişkin tam uzlaşma ve anlaşmayı ortaya koyar ve bu Sözleşme işbu taraflar arasında daha önce yapılan tüm önceki sözleşmelerin (eğer varsa sözlü veya yazılı) yerine geçmektedir. Bu sözleşmenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, Şirket tarafında, şirketin makul kontrolü dışında kusur, erteleme ya da performans eksikliği ortaya çıkarsa bu durum sözleşmenin ihlali olarak kabul edilmeyecektir. Bu sözleşme tahtında gerekli görülen ve sizin tarafınızdan iletilecek tüm bilgiler [email protected] adresine e-posta ile gönderilmelidir. Dikkat: Müşteri Desteği bilgiler alındığı zaman geçerli olacaktır.NTTGame    © 2005-2023. Tüm Hakları Saklıdır. Yayım ve Lisans hakları Game Cafe Services, Inc. e aittir.