OYNANIŞ

Oynanış

Envanter Penceresi [I]

Image of Inventory Avcılık sırasında eşya toplanırsa, envanter penceresinden kontrol edilebilir.

Inn Hostes Penceresi

Image of Inn Host Eşya ve paraları depolamak için Inn Hostes'e gidilebilir. NPC'ye sağ tıklayarak ilgili pencere açılabilir.
* Cash eşyaları ise Power Up Store'dan alınabilir.

Warehouse Penceresi

Image of Warehouse Use Storage seçeneği ile Warehouse'a ulaşılabilir. (Warehouse bölümü üsttedir, envanter bölümü aşağıdadır.)
Bu bölüm ayrıca sürükle ve bırak şeklinde de kullanılabilir. Noah simgesine tıklanarak, Warehouse'a koyulacak olan para miktarı belirlenebilir.
* Warehouse bir hesabın aynı sunucusundaki tüm karakterlerde ortak olarak kullanılır.

Canavar Bilgisi

Canavarlar avlanarak, canavarın leveli ve oyuncunun leveline göre orantılı şekilde EXP kazanılabilir. Canavarın leveli oyuncunun levelinden yüksekse, bonus EXP kazanılır. Canavarın leveli oyuncunun leveinden düşükse, EXP kazanılamaz.

Canavar Seçme

Image of Monster Targeting Canavara tıklayarak veya Q ve Z kısayol tuşları ile doğrudan seçilebilir.

Canavar Avlama

Canavara çift tıklayarak oto saldırı modu ile veya hedefi seçtikten sonra klavyede bulunan R tuşuna basarak saldırı yapılabilir.

Canavarlardan Eşya Toplama

Ölü canavara tıklayarak açılan kutulardan eşyalar temin edilebilir.

NPC'ler ile Takas

Bir NPC'ye sağ tıklayarak takas penceresi görüntülenebilir. "I want to trade" seçeneğine basılarak eşya penceresi açılır. Eşyaları tutup bırakma yöntemi ile satın alabilirsiniz. Image of Trading

 • Merchant'a gidilir ve hedef olarak seçilir.
 • Sağ tıklandığı zaman, NPC tıklayan oyuncuya döner ve bir pencere görünür.
 • "I want to trade" seçeneği ile takas edilebilir.
 • Takas penceresinde eşyalar kontrol edilebilir.
 • Fare ile eşyanın üzerine gelinirse, ipucu olarak eşya bilgisi görünür.
 • İstenen eşya seçildikten sonra, alma işlemi gerçekleştirilebilir.
  • Herhangi bir eşyanın alınması durumunda karakterden eşyanın fiyatı oranında Noah eksilir.
  • Aynı eşyadan birden fazla alınmak isteniyorsa, açılan ekrana istenen eşya miktarı girilir.

Oyuncular ile Takas

Image of Trade with Players

 • Takas yapılmak istenen oyuncuya sağ tıklayarak açılan seçeneklerden takas isteği gönderilebilir.
 • Karşı oyuncu kabul edene kadar takas isteği ekranda belli bir süre görüntülenir.
 • Oyuncu isteği kabul ederse, takas penceresi ekrana gelir.
 • Takas penceresinin altında takasa giren oyuncunun kendi envanteri gözükür. Sol üst kısımda yine kendi takas penceresi gözükürken, sağ üst kısımda da karşı oyuncunun takas penceresi gözükür.
 • Eşyayı takas penceresine koymak için sürüklemek yeterlidir. Yanlış eşya konulursa takas iptal edilerek yeniden istek gönderilebilir.
 • Takas penceresi kontrol edildikten sonra "Trade" butonuna basılabilir.
 • İki taraf da "Trade" butonuna bastığı zaman takas tamamlanır.

Pazar Sistemi

 • Sohbet kanalına /Merchant komutu yazarak pazar açılabilir. Image of Merchant
 • Satış veya alış ihtiyacına göre eşyalar slotlara yerleştirilir. Image of Merchant
 • Eşya miktarı ve eşyanın fiyatı belirlenir. Image of Merchant
 • Altta yer alan mesaj kutusuna bir mesaj yazılırsa, bu mesaj otomatik olarak 3 dakikada bir pazar kanalından pazarı açan kişinin bulunduğu koordinat ile birlikte okunabilir. Image of Merchant
 • Pazar durumunda olan bir karaktere sağ tıklanarak pazarında neler olduğu görülebilir. Eşyayı satın almak için üzerine tıklamak ve açılan pencereyi onaylamak yeterlidir.
  • Eşyanın fiyatı, eşyanın açıklamasının altında yer alır.
   * Fiyatların dikkatle kontrol edilmesi gereklidir. (Pazar esnasında yazılan fiyatlar konusunda yapılabilecek olan sahteciliklere karşı dikkat edilmelidir.)
  • Bir pazarda en fazla 12 eşya satılabilir.
  • Pazarı bozmak için hareket ederek açılan pencereyi onaylamak yeterlidir.
  • Pazara dışarıdan bakan oyuncular yalnızca ilk 4 eşya slotunu görebilirler. Kalan 8 eşyayı görebilmek için pazara tıklamak gerekmektedir.

Parti Sistemi

Knight Online'da parti sistemi ile birlikte bir parti oluşturarak çok daha güçlü olunabilir. Parti kurularak daha fazla EXP kazanmak mümkündür.

Gereksinimler

Bir oyuncu kendi levelinden en fazla 8 level düşük veya en fazla 8 level yüksek olan başka bir oyuncu ile parti kurabilir.
Bu gereksinimi sağlamayan oyuncularla parti kurabilmek için aynı klanda olunması gereklidir.

 • Sohbet ekranına /Seeking Parti komutu yazıldığında, oyuncunun başının üzerinde "Seeking Party" adında bir ünvan belirir. Bu ünvan oyuncunun parti aradığını gösterir. Image of Party Image of Party
 • Parti kurulmak istenen oyuncunun üzerine sağ tıklanarak açılan seçeneklerden ‘Invite Party' seçeneği seçilerek parti talebi gönderilebilir. Image of Party
 • Davet gönderilen oyuncu isteği kabul ederse, davet gönderen oyuncunun isminin yanında P şeklinde bir simge belirir. Image of Party
 • Partiyi bozmak için, parti arayüzünden çarpı işaretine basılabilir veya sohbet ekranına "Withdraw Party" yazılabilir. Image of Party

Arkadaş Ekleme

 • Oyuncuya sağ tıklayarak arkadaş ekleme seçeneği ile arkadaş eklenebilir. Image of Friend Window
 • Karakter ekranı görüntülenerek arkadaş seçilebilir. Image of Character Info Window
  • Image of Button Arkadaşı listeden siler.
  • Image of Button Arkadaşa özel mesaj gönderir.
  • Image of Button Arkadaşa parti isteği gönderir.
  • Image of Button Arkadaş listesini yeniler.

Beceriler

Image of Skill

 • Skill penceresine klavyede bulunan K tuşuna basılarak ulaşılabilir.
 • Level 10'dan itibaren her yeni levelde ekstra skill puanlarına sahip olunur ve bu puanlar isteğe göre farklı türde skill gruplarına dağıtılabilir.
 • Skilleri kullanabilmek için skill arayüzünden tıklanan skillerin sürüklenerek skill bara konulması yeterlidir.
 • Skiller Nasıl Kullanılır
  • Fare Kullanımı: Kullanılmak istenen skillin üzerine fare ile tıklanır.
  • Klavye Kullanımı: Kullanılmak istenen skillin bulunduğu barın numarasına göre klavyedeki sayılara basılır. (Bardaki ilk skill, klavyedeki 1 numara ile nitelendirilir.)
 • Skill Sayfası Hareketi
  • Fare Kullanımı: Skill barın sol kısmındaki yön oklarına basılarak sayfa değişimi yapılabilir.
  • Klavye Kullanımı: Klavyedeki Page Up ve Page Down tuşları ile sayfa değişimi yapılabilir.

Stat Puanları

Image of Stat Point
Her yeni levelde 3 yeni stat puanı verilir. Bu puanlar karakterin özellikleri için çok önemlidir ve her sınıf için özel olarak karaktere eklenmelidir.
Kullanılacak olan eşyaların gereksinim duyduğu stat puanlarına göre puanların dağıtımını yapmak gereklidir.
Statlar Açıklamalar
Strength Warrior ve Priest sınıflarının saldırı değerlerini yükseltmektedir.
Health Point Karakterin sahip olduğu yaşam miktarını yükseltmektedir.
Dexterity Archer ve Assassin sınıfları için saldırıların başarı ve saldırılardan kaçış oranını arttırır.
Magic Power Büyü saldırılarında karşı tarafa verilen hasarı arttırır.
Intelligence Mage ve Priest sınıfları için önemlidir ve mana miktarını arttırır.

Eşya Geliştirme Sistemi

Image of Item Upgrade Moradon'da bulunan Charon'un yanındaki Magic Anvil'e tıklayarak eşya yükseltmesi yapılabilir. Yükseltilecek olan eşya ve yükseltme kağıdı konulduktan sonra işlem yapılabilir. Image of Item Upgrade Preview butonuna basılarak eşya yükseltmesinin başarılı olması durumunda meydana gelecek olan gelişmiş hali görülebilir.
Yükseltme işlemleri için Low, Middle, High Class ve Unique seviyelerinde ayrı ayrı yükseltme kağıtları bulunmaktadır.
Her yükseltme kağıdı yalnızca bir kez kullanılabilir.

Silah Yükseltmesi

Upgrade Scroll
Silah, zırh ve kalkanların saldırı ve diğer ekstra özelliklerini belirli bir oranda arttırır. Bir eşya maksimum 10. seviyeye kadar yükseltilebilir. Yükseltme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.
Reduce Scroll
Seçilen eşyanın daha düşük gereksinimler istemesi için niteliklerini düşürür.
Nitelikleri düşürülmüş bir eşya ile yükseltme işlemine devam edilebilir ancak bu eşyaya artık farklı bir nitelik eklenemez. Düşürme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.
Elemental Scroll
Seçilen eşyaya ekstra hasar ekler. Ekstra hasar; Fire, Glacier, Light ve Poison şeklinde farklı türlerde olabilir. Elemental nitelikleri eklenmiş bir eşyaya artık farklı bir nitelik eklenemez. Ekleme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.
Dispell Scroll
Light, Fire veya Glacier niteliklerine sahip olan bir staffı yine bu nitelikler arasında değiştirir.

Elemental Spell ile Oluşturulan Silah Nitelikleri

Elemental Spell ile eklenebilen Fire, Glacier, Light ve Poison adında 4 nitelik vardır. Türlerine göre belirli seviyelere geldiklerinde parıldama efektleri görülmeye başlanabilir. Image of Item Upgrade

Zırh Yükseltmesi

Upgrade Scroll
Zırh levelini arttırır ve bununla birlikte defansını, stat puanlarını ve diğer ek özelliklerini de yükseltir. Maksimum 10 levele kadar yükseltilebilir. Yükseltme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.
Enchant Scroll
Zırh üzerinde Strength, Dexterity, Health, Intelligence ve Magic Power gibi stat puanı nitelikleri verir. Ayrıca stat puanı bonuslarını da arttırır. Ekleme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.
Immune Scroll
Eşyaya Resistance bonusu ekler. Ekleme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.
Reduce Scroll
Seçilen eşyanın daha düşük gereksinimler istemesi için niteliklerini düşürür. Nitelikleri düşürülmüş bir eşya ile yükseltme işlemine devam edilebilir ancak bu eşyaya artık farklı bir nitelik eklenemez. Düşürme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali vardır.

Rebirth Eşya Yükseltme Sistemi?

Rebirth eşyasını yeni ve daha gelişmiş bir seviyeye taşır. Normal sisteme göre bir eşyanın yükseltme işlemini bölümlere ayırır. Normal bir eşyaya gerekli kağıt ile birlikte rebirth basılabilir. Image of Item Upgrade * Rebirth Eşyası Nasıl Değiştirilir/Yükseltilir Normal bir eşyayı rebirth bir eşya haline çevirmek için Anvil'den Rebirth Scroll alınmalıdır. Yükseltme işlemi normal eşya yükseltmesi gibidir. Ve bunun için Rebirth Item Strengthen Scroll kullanılır.

Depo Sistemi

Image of Warehouse
Inn Host/Hostess adlı NPC'ler tüm şehir bölgelerinde bulunabilir. Bu NPC'lerde envanterde yer alan eşyalar muhafaza edilebilir. Warehouse'da yer alan eşyalara bu NPC'lerin bulunduğu farklı her bölgeden erişilebilir.
Warehouse bir hesabın aynı sunucusundaki tüm karakterlerde ortak olarak kullanılır.
Image of Warehouse
Eşyalar hiçbir kısıtlama olmaksızın Warehouse bölümüne koyulabilir ve geri alınabilir.
Image of Warehouse
Warehouse'da aynı zamanda Noah depolanabilir. Noah simgesine tıklanarak, Warehouse'a koyulacak olan para miktarı belirlenebilir. Miktar belirlendikten sonra da Confirm tuşuna basılarak aktarım işlemi tamamlanabilir.

VIP Vault Nasıl Kullanılır

Image of Warehouse
VIP Vault'a Inn Host/Hostess NPC'leri aracılığı ile ulaşılabilir. VIP Vault'u kullanabilmek için Power Up Store'dan VIP Vault Key elde edilmelidir.
Image of Warehouse
VIP Vault Key bir kez alındıktan sonra, çantadan anahtar deliğine yerleştirilerek bir şifre belirlenir. Ve bu sayede eşyalar güvenle saklanabilir.
VIP Vault Key 30 gün boyunca geçerlidir. Eşyanın süresi bittikten sonra kilitlenen tüm eşyalar, oyuncunun envanterine geri gönderilir.

Posta Sistemi

Image of Mail
Oyun içi mail kutusuna L tuşuna basılarak ulaşılabilir. Bilinen mail sistemine benzer şekilde işleyen bir özelliktir. Her mail gönderimi 1.000 Noah ile ücretlendirilir.
Image of Mail
Oyun içi mail sistemi aynı zamanda birçok eşyanın ve premiumların gönderimi için de kullanılır.
Image of Mail
Mail kutusunda maksimum 20 mesaj muhafaza edilebilir. Okunduktan 7 gün sonra mailler kutudan otomatik olarak silinir.

Pet (Evcil Hayvan) Sistemi

Image of Pet

Evcil Hayvan Nedir

Oyuncularla birlikte gezebilen ve onlara yardımcı olabilen hayvanlardır.

Evcil Hayvan Oluşturma

Nasıl Elde Edilir
10 levele ulaşıldığında Moradon'da yer alan [Familiar Trainer] Kate'den alınacak olan görev ile birlikte elde edilebilir. Image of Pet
Yumurta Kırdırma
Görevden alınan Kaul Egg yine aynı NPC'de kırdırılarak evcil hayvan alınabilir. Image of Pet
Çağırma
Yumurta kırıldığında içinden çıkan evcil hayvan, envanterde sağ üst kısımdaki boşluğa yerleştirilir ve yine NPC Kate'den alınan yeşil renkli çağırma kağıdı skill bara konularak çağırılabilir. Image of Pet
Evcil Hayvan Nasıl Kullanılır
Evcil hayvan çağırıldıktan sonra, kendine ait bir skill barı ve yaşam barı bulunmaktadır. Image of Pet
Evcil hayvan arayüzüne erişebilmek için klavyeden P tuşuna basılabilir ve buradan Ability, Item ve Skill özellikleri görüntülenebilir. Image of Pet
 • Evcil Hayvan Nitelikleri
  Yaşam barı evcil hayvanın Can, Mana, seviye ve EXP gibi temel niteliklerini gösterir.
 • Familiar's Item
  Evcil hayvan arayüzünde yer alan eşya bölmesi, evcil hayvanın kullanabileceği eşyaların konulduğu bölümdür. Ayrıca yine bu bölümden evcil hayvanın beslenmesi mümkündür.
 • Evcil Hayvan Skilli
  Evcil hayvan level atladıkça, ekstra ve daha güçlü skiller öğrenecektir.
Özellikler
Oto Kutu Toplama: Evcil hayvan kutu toplama moduna geçtiği zaman otomatik olarak canavarlardan düşen kutuları toplayacaktır. (Yalnızca auto looting eşyası varken kullanılabilir.) Image of Pet
Evcil Hayvan Konuşmaları: Sohbet ekranına girilen bazı sözcüklere karşı evcil hayvanların da kendilerine özgü cevapları olur. Level olarak ilerledikçe de kelime hazneleri güçlenmektedir.
Evcil Hayvan Dönüşümü: Familiar Transformation Scroll kullanılarak, evcil hayvanın görüntüsü değiştirilebilir.
Bu eşyanın L, M, H şeklinde farklı türleri vardır ve yine bu türlere göre farklı evcil hayvanlar meydana gelmektedir.

Yeniden Alım Sistemi

Karakterde bulunan eşyalar NPC'lere satıldığında veya yok edildiğinde, 3 gün içerisinde geri alma şansı vardır. Satıştan gelen Noah'ta geri iade durumunda karakterden silinir.
Image of Repurchase * Kısıtlamalar: Potion ya da Scroll gibi eşyalar satılması halinde geri alınamaz vee en fazla geri alınabilecek eşya sayısı 20'dir.

Rebirth Nedir?

Rebirth sisteminden yararlanabilmek için, karakterlerin seviye 83 ve 100% EXP ulaşmış olmaları gerekmektedir. İstenen hedefleri yerine getirdikten sonra karakterinizi stat puanları ile daha güçlü kılmanız mümkün.

Rebirth Süreci

 • Moradon'da bulunan [Fortune Reader] Mackin'den alınan 3 görevle tamamlanır.
 • Tüm görevler tamamlandığında, ödül olarak [Rebirth Permit] eşyası alınır.
 • [Fortune Reader] Mackin'e [Rebirth Permit] eşyası verilir ve gelen stat puanları karaktere dağıtılır. Böylece Rebirth süreci tamamlanır.
Görev İçerik Gereken
1) Seviye Arttırma EXP'ni en yüksek seviyeye çıkart. 100% Deneyim Puanı ve Seviye 83
2) Zenginlik Arttırma Karakterini zenginleştir. 1 Gold Bar
3) Onur Arttırma Irkını onurlandır. 10,000 Katkı Puanı

Rebirth Etkisi

 • Rebirth basıldığı zaman, seviye aynı kalacaktır ancak EXP sıfıra inecektir.
 • Karakter ölerek seviye düşse dahi, Rebirth seviyesi ya da stat puanı bundan etkilenmeyecektir.
 • Rebirth basıldıktan sonra karakterin isminin üzerinde simge gözükür.
Liste İçerik
Özellik Her Rebirth seviyesinde +2 stat puanı gelir.
Rebirth Özelliği Seviye 83'te EXP %100 olduğu zaman, karakter Rebirth için 5 farklı aşama kaydetmeye başlayabilir. (Rebirth'ten sonra EXP barı mor gözükecektir.)
Görev Sıfırlama Tüm görevler sıfırlanır. Daha önceden yapılmış olan görevlere (Skill, Bilbor's Gift, Saving the Servant görevleri gibi.) tekrar başlayabilirsiniz.
 • Rebirth Seviyesi, karakterin mevcut seviyesinin sağ tarafında gösterilir.(level 83/1 gibi)
 • Rebirth Puanları: Karakterin stat puanlarının yanındaki parantez içerisinde gösterilir. Rebirth simgesi oyuncunun minimum +2 Rebirth stat puanına sahip olduğunu gösterir.
 • Rebirth Simgesi: Karakter isminin üstünde gözükür.

Image of Rebirth

Achievement Sistemi

Achievement sistemine, ana menüdeki 'Achieve' seçeneğine tıklayarak ya da chat penceresine [/Achieve] komutunu yazarak giriş yapabilirsiniz. Image of Achievementm System

Achievement Ödülleri

 • Karakterinizin ünvanını ve özelliklerini geliştirebilirsiniz.
 • Achievement Puanı kazanın.
 • Eşya kazanın: Bazı Achievementlar oyuncuları eşya ile ödüllendirir. Gerekli görevi tamamladıktan sonra Achieve sekmesinden ödülünüzü alabilirsiniz.

Unvan

 • Karakterinizin ünvanını ve özelliklerini geliştirebilirsiniz.
 • Karakteriniz için kazanacağınız ünvanlar, karakterinizin yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Ünvanları, belli görevleri tamamladığınız ya da belli Achievement puanlarına ulaştığınız takdirde kazanabileceksiniz.
 • Karakter ünvanı ve yeteneğini, Karakter Bilgi penceresindeki, 'Achieve' sekmesinden değiştirilebilir (Kısayol Tuşu: U).

Image of Achievementm System